Rádio Free - Planet Petra Chobota - Program do 22.1.2017

Před 19 minutami | Gaudencia |  FREE PLANET - Program

Rádio Free - Planet Petra Chobota - Program do 22.1.2017

http://www.free-planet.eu/radio.html


Změna vysíláni rádia na dobu od 17:30 do 22 hodiny. Věříme, že každý, kdo s rádiem rád medituje se tomuto času přizpůsobí. Děkujeme že meditacemi podporujete pozitivní změny na planetě Zemi.

Rádio Free Planet vysílá každý den od 17:30 do 22 hodin

Rádio FREE PLANET vysílá léčivé zpěvy jihoamerických šamanů z Amazonie a And a zasvěcené povídání o nás nejen jako o biologických, ale i energetických bytostech; jak fungují energetická centra - tedy čakry - uložená v našem těle, která řídí situace, jimiž procházíme, určují kvalitu našich vztahů a naší spokojenost či nespokojenost v různých oblastech života. Během našeho vysílání si můžete vyzkoušet techniky, kterými je možné tato energetická centra čistit od blokující energie, aktivizovat je a tím měnit život v nádherné a zábavné dobrodružství. Tyto techniky jsou tisíciletími vyzkoušené a prověřené nejen jihoamerickými šamany. Rádio slouží také k vysílání on-line přenosů z některých pořádaných akcí. Vysílání bude i ve více světových jazycích.

Každý kdo poslouchá naše rádio se léčí a zlepšuje kvalitu svého života. OPRAVDU to jde a můžeme být stále šťastnější, spokojenější a tím i prospěšnější pro každého, s kým se setkáme. Můžete o našem rádiu šířit zprávy všude kolem sebe, protože čím více lidí se dozví pravdivé informace o sobě a svém životě, bude se léčit a rozvíjet své mimosmyslové, ale zcela přirozené schopnosti - je povinností každé inteligentní a mocné bytosti být zdravý a prospěšný - a bude dělat konkrétní věci na uskutečňování pozitivních změn na planetě, tím dříve a s větší pravděpodobností SE TO STANE. Děkujeme za vaši přízeň a pomoc a za to, že nejste ochotni se spokojit s tím, jak to nyní na naší planetě funguje a není vám lhostejné, kam směřuje její vývoj.

PROGRAM

6:00-6:15 Ranní vysílání každý den
7:00-7:15 Ranní vysílání každý den
8:00-8:15 Ranní vysílání každý den
9:00-9:15 Ranní vysílání každý den


Petr Chobot na svém FB profilu Petr Chobot - biolog, terapeut zveřejnil:


Drazí přátelé, velmi děkujeme každému, kdo má odvahu na sobě pracovat a jakýmkoli způsobem čistit svoje biopole a aktivizovat si čakry. Tím se naše životy dostávají na jinou úroveň, ve které můžeme prožívat vice blaha, lásky, vzájemného porozumění, hojnosti a pochopení toho, čím život doopravdy je. Děkujeme vám, že se nebojíte vystoupit z davu, být více sami sebou a nacházet hlubší smysl jak býti na této planetě užiteční. Děkujeme, že se účastníte našich akcí a podporujete tím pozitivní změny nejen ve svých životech ale i v životech všech ostatních. Přejeme vám ať jste šťastní a vše se vám daří.

a dříve...

Milí přátelé,

je nám potěšením vám oznámit, že jsme aktualizovali program rádia Free Planet. Na rádiu si nyní budete moci poslechnout nahrávky pořízené na různých silových zónách jako je Bystřice pod Hostýnem, Mikulov, Untersberg, Biokovo a mnoho dalších. Nahrávky jsou pořízené v době zvýšeného přísunu vysoko vibračních substancí plynoucích z centra naší galaxie. S jejich pomocí máme možnost změnit svůj život od základů.
Rádio Free Planet bude nově vysílat i v odpoledním čase, a to od 17:30 hodin. Snažíme se tak vyjít vstříc těm z vás, kteří večerní vysílání nestíhají. Program odpoledního a večerního vysílání je stejný.
Aktuální program rádia Free Planet naleznete ZDE.
DĚKUJEME

http://www.free-planet.eu/radio.html

20.1.2017
17:30 Jak funguje absolutní bytí - slovo
17:56 Léčení dýchacího systému plíce - slovo
18:24 Léčivý zpěv šamana - Don Osvaldo
18:31 Léčení dýchacího systému plíce - cvičení
19:25 Léčivý zpěv šamana - Don Antonio
19:36 Závěr

20:00 Jak funguje absolutní bytí - slovo
20:26 Léčení dýchacího systému plíce - slovo
20:54 Léčivý zpěv šamana - Don Osvaldo
21:01 Léčení dýchacího systému plíce - cvičení
21:55 Léčivý zpěv šamana - Don Antonio
22:06 Závěr

21.1.2017
17:30 Čištění těla energií Země - slovo
18:15 Léčivý zpěv šamana - Don Amádeo a Don Victor
18:23 Čištění těla energií Země - cvičení
19:14 Léčivý zpěv šamana - Doňa Amélie
19:24 Závěr

20:00 Čištění těla energií Země - slovo
20:45 Léčivý zpěv šamana - Don Amádeo a Don Victor
20:53 Čištění těla energií Země - cvičení
21:44 Léčivý zpěv šamana - Doňa Amélie
21:54 Závěr

22.1.2017
17:30 Přednáška o UFO - profesor Vasques
19:48 Léčivý zpěv šamana - Doňa Amélie
19:53 Závěr

20:00 Přednáška o UFO - profesor Vasques
22:18 Léčivý zpěv šamana - Doňa Amélie
22:23 Závěr
Zdroj: http://www.free-planet.eu/radio.html 

(ODKAZ) Svatý Grál je ženské lůno

Před 20 minutami | Gaudencia |  Svatý Grál(ODKAZ) Svatý grál je ženské lůno

Článek viz. link:http://www.vendulakocianova.cz/svaty-gral-zenske-luno/


AA Michael 2017 Nové začátky a rok posvátné Země

Dnes v 13:24 | Gaudencia |  Archandělé / Andělé světla

AA Michael - 2017: Nové začátky a rok posvátné Země

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn
Vítejte v roce 2017! Vítejte do Nového Začátku! Vítejte na Posvátné Zemi!

Milovaná rodino, spolu s tím, jak jste se přesunuli do tohoto nového roku 2017, tak bychom vás chtěli všechny přivítat na Novém Začátku, jakémsi novém cyklu času a ve velmi zvláštním čase pro tuto Planetu. Bude to rok, kdy se energie "Posvátné Země" stane více zřejmou, a kdy ti, kdo jsou probuzeni a žijí s Vyšším Vědomím, zaměstnají svou Tvořivost a Záměr, aby oslavili Posvátnou Přirozenost Života a Posvátnou Zemi samotnou.

V tomto časovém období počínaje portálem Lví Brány v srpnu, udělala Země hlavní "Liniový Časový Posun", který způsobil velké vlny a bouřlivé posuny v uplynulých několika měsících. Stalo se tak kvůli zarovnání Země a lidstva se stezkou, která povede k obnově Země a znovuzřízení Posvátné Stezky na Planetě.

Jak k tomu dojde? Možná se ptáte, když se rozhlížíte kolem sebe a vidíte chaos a změny, které se nezdají být v zájmu většího dobra. Ale my vás žádáme, abyste věděli, že je to cesta kupředu, která umožní všem Bojovníkům Diamantového Srdce a Bojovníkům Duhové Země povstat a postavit se za nejvyšší dobro Země a Lidstva a všech Bytostí, které žijí na Zemi.

V tomto cyklu nového času, který se teď počíná, tato stezka vás povede vpřed k původní a znovuzrozené Zemi.Ale nestane se tak bez vaší snahy manifestovat a tvořit. Nyní je čas, pro který jste byli zrozeni, nyní je ta doba, kdy se musíte spojit s vaší Duší a Duchem a s vaší hlubokou Touhou k Životu a nasměrovat svůj záměr a stvořit ten druh Země, po kterém toužíte.

Žádáme vás, abyste to udělali Posvátným Způsobem. Ne násilím a agresivně, ale silou a mocí a kráčeli vždy s Duchem. Pamatujte, že v minulém cyklu Času jste byli vycvičeni, abyste se stali Bojovníky Srdce. Nyní, v tomto cyklu času, který vytvoříte, budete Bojovníky a Tvořivými Umělci Diamantového Srdce. Ponesete a zprostředkujete Energetický Podpis Ohně Diamantové Hvězdy, a kdekoliv budete, tato mocná energie bude dělat svou transformující práci.

Milovaní, nepodceňujte transformující sílu probuzené přítomnosti a Diamantového Ohně. Když se zarovnáte se svým Srdcem a Duší a nesete ve svém Světelném Těle a energetickém poli Diamantové Kódy, potom jste mocnou energií pro změnu a transformaci, prostým umožněním vašemu Energetickému Podpisu "otisknout se" na vaše okolí.

Energetický podpis: Posvátné Já, Posvátný Prostor, Posvátná Země

Protože jsme se přesunuli na Nový Začátek, a jak tomu říkáme Velké Znovuustavení, dovolte nám trochu zauvažovat o povaze Energetického Podpisu, který je přenášen probuzenými a Vědomými Bytostmi.

Tento Energetický Podpis začíná prací, kterou jste udělali sami v sobě v uplynulém 9letém cyklu. Naučili jste se zaměřovat do nitra a nalézt Božskou Esenci a Božskou Tvořivou Sílu, která žije v nitru každého z vás. Tím, že jste pracovali na "ztělesnění" Duše a Ducha, objevili jste, že skutečný Mír žije ve vás a ne mimo vás. A tak pracujete na spojení s tím hlubokým mírem Duše a na identifikaci stínového já, které vás může brzdit. A takto jste došli k bodu, kde Světlo ve vašem Srdci, Duši a Těle je tak mocné, že jste přenašečem Božského Světla.

Tato spojitost Ducha, Duše a Těla je nejmocnější, když se modlíte, ať už o samotě nebo ve skupině, když meditujete a když provádíte Posvátný Rituál pro Zemi.

Proto vás žádáme, abyste pochopili, že jako jedinec, jste velmi mocní, když nesete a přenášíte Diamantové Světlo. Tvoříte Kvantové Energetické Pole, které má tak vysokou frekvenci, že ovlivňuje a mění energetické pole kolem vás.Nemusíte dělat nic jiného, než se ujistit, že udržujete jeho frekvenci ve svém Srdci a Světelném Těle. Skrze proces jednoduché rezonance pozvednete energetické pole kolem vás.

Ale v tomto přicházejícím roce bude nezbytné pamatovat také na to, že dokonce i jako jediný člověk můžete měnit své prostředí skrze záměr, soustředění a úsilí.Vaše prostředí je odrazem vás samých a je vámi vytvářeno.Cítíte-li, že je vaše prostředí chaotické a má nízkou frekvenci, potom pracujte na jeho změně tam, kde můžete. Vytvářejte řád a harmonii a frekvenci Krásy. Ano, bude to vyžadovat soustředění a úsilí a energii, ale je to způsob jakým vytváříte Posvátný Prostor.

Začněte nějakou malou oblastí, můžete vytvořit třeba nějaký oltář. Potom můžete vytvořit nějakou místnost jako Posvátný Prostor. A potom snad uděláte Posvátný Prostor z celé obytné plochy. Tím, že to děláte, signalizujete Zemi a ostatním, že jste připraveni transformovat své okolní prostředí, vaši komunitu a Zemi samotnou na Posvátný Prostor.

Během tohoto Nového Časového Cyklu, se mnozí z vás spojí s Duševní Rodinou a Duševními Skupinami, aby se setkávali při meditacích a Posvátných rituálech, které budou generovat energii pro znovunastolení Posvátného Pozemského Vědomí ve vašem Světě.

Co bylo ztraceno, bude nalezeno a znovunastoleno. Vědomí Posvátné Země začne s vámi, s vašimi skupinami a komunitami a s Posvátnou prací a rituály, které provádíte.

Ať je rok 2017 časem, kdy "zažehnete" svůj Podpis Diamantové Energie a spojujete se do skupin, abyste provozovali Posvátné Rituály a tvořili Posvátný Prostor. Země je připravena na zakotvení těchto nových energií na její vlastní Cestě zpátky do Posvátného Prostoru.

Posvátné autentické Já: Kdo jsem Já v tomto novém cyklu

Mnozí z vás žijete poslední dobou s pocitem, že už "nepatříte" na toto místo, a že jste unaveni a znuděni životem ve starém typu 3D matrixu. Tak teď je čas přijmout výzvu toho Nového a začít tvořit život, který opravdu vyjadřuje, kdo jste autentickým způsobem.

Abyste to udělali, Milovaní, budete muset poznat sami sebe a poznat, kdo jste, na velmi hluboké úrovni.

Kdo jste…mimo ekonomický matrix socializace a práce? Jste prostě jen nějakou "jednotkou", která pracuje, žije a množí se, nebo je zde nějaký hlubší a více duševně založený význam ve vašem životě na Zemi? Máte nějakou "duševní misi" a pokud ano, jaká by měla být?

Vzpomínáte si, že jste Galaktická Bytost, Bytost Světla a Energie a že Hvězdy jsou vaším domovem? Vzpomínáte si, že jste si zvolili přijít sem, a že jste měli nějaký důvod pro to, že jste chtěli být tady na Zemi v této době?

Každá živá bytost, která se inkarnuje na Zemi, přichází s touhou růst, rozvíjet se a vyjadřovat svou duševní energii nebo "Duševní Podpis" novým způsobem. Ale, Milovaní, abyste se spojili s tím, čím byste mohli být, vyžaduje to, abyste "nadzvedli závoj", abych tak řekl, a spojili se s tvořivou energií své Duše.

Zde zjistíte, že jste Bytostí Světla a Ducha, a že jste nekoneční. Zjistíte, že vaší "esencí" je Světlo, Soucit a Tvořivost, a že vaší touhou v této inkarnaci je vzkvétat, zakoušet hojnost a tvořit podle vzoru kvůli projevení své Duše.

Abyste dosáhli toto místo čisté Tvořivé Esence, musíte "poznat sami sebe" a být schopni vyjádřit svou autentickou duševní esenci. Bez ohledu na to, co se děje "tam venku" na nižších frekvencích zkušenosti, vy zůstanete zakotveni a soustředěni ve svém vlastním Vyšším Vědomí Lásky, Soucitu a Míru.

Pochopíte, že jste "Posvátným Prostorem", inkarnováni v Lidském Těle, a můžete čerpat z Posvátné Energie, abyste žili v Boží Milosti. Boží Milost definujeme jako hluboký pocit spojení s Božským Srdcem a smysl ustavičného a nepřetržitého dobrého života. Poznání, že Vy jste Láska a že jste ve všech dobách Milováni!

Milovaní, protože jste vstoupili do roku 2017 a tohoto Nového Začátku, přejeme vám všem Tvořivou Radost, Hojné Objevy a Diamantové Světlo na vaší Posvátné Stezce po Posvátné Zemi.

Posvátný Pozemský Kalendář 2017

1. leden: Nový Začátek. Zahájení nového cyklu 9 let, které vyvrcholí v roce 2026.

11. únor: Prstencové zatmění Měsíce.

20. březen: Rovnodennost

21. červen: Slunovrat

26. červenec: Planetární nový rok

7. srpen: Částečné zatmění Měsíce

8. srpen: 8/8 Portál Lví Brány

21. srpen: úplné zatmění Měsíce

22. září: rovnodennost

11. listopad: 11/11 Portál

21. prosinec: SlunovratCopyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. 


Závoj je dnes v noci velmi slabý. Duch k vám promlouvá.

Úterý v 12:57 | Gaudencia |  Nejvyšší Božský ZdrojZÁVOJ JE DNES V NOCI VELMI SLABÝ. DUCH K VÁM PROMLOUVÁ.
Naslouchejte tomu, co je vám sdělováno.

Duch k vám dnes večer promlouvá. Božské Cesty jsou široce otevřeny; most do Multidimenzionálních Světů vás spojuje s Posvátnou Pravdou, kterou potřebujete slyšet.Když utišíte svou nadměrně činnou mysl a nasloucháte svým srdcem, co slyšíte?

Poslouchejte. Poslouchejte. Poslouchejte.

Vesmír šeptá sladká, radostná slova přímo do vašeho srdce. Nejste sami. Obklopují vás legie andělů a soucítících, moudrých svatých průvodců. Připravují doručení božských znamení ve vašem fyzickém světě aby vám pomohli uvěřit, důvěřovat a následovat své vnitřní vědění.

Tato znamení k vám vanou tento večer v hojnosti. Musíte jim důvěřovat. Jsou skutečná.


Někdo vám může chtít doručit zprávu lásky.Vaši andělé mohou být horliví aby vám dali vědět, že slyšíte správně své vnitřní vedení a že nyní musíte jednat pozitivně a rozhodně.

Znamení, která Duch posílá jsou většinou důmyslná a je nemožné uchopit je logicky. Někdy vytváří druh vzorce - symboly, písně, básně, barvy, slova řečená v rozhovoru...ty mohou uvít osobní rytmus a písně navržené právě pro vás.


Nemusíte si potvrzovat smysl těchto osobních znamení s nikým jiným. Jsou poslány z Ráje vašemu intuitivnímu pochopení. Často ucítíte navyšující se energii nebo povznesení, když k vám znamení přijde. Je to zřejmý energetický pocit, hluboce procítěné instinktivní vědění.

Dnes v noci se dělí Mystické Závoje. Božské zprávy se k vám opravdu mají dostat. Naciťujte je každou buňkou vašeho těla. Jednejte, pokud jste tak vedeni. Požádejte Vesmír o podporu a povzbuzení.

Tato znamení vás povedou k vašemu Vyššímu Dobru včetně každého kolem vás.

Závoj je dnes v noci velmi slabý. Duch k vám promlouvá.Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu

(ODKAZ) Petr Chobot

Pondělí v 22:44 | Gaudencia |  Evolution Mind


(ODKAZ) Petr ChobotČlánek viz. link:

http://www.freelife.wgz.cz/rubriky/petr-chobotZdroj: http://www.freelife.wgz.cz/rubriky/petr-chobot


Jste živoucím plavidlem Světla

4. ledna 2017 v 21:49 | Gaudencia |  Ženská síla
JSTE ŽIVOUCÍM PLAVIDLEM SVĚTLA
Ráda bych vám něco připomněla. Jste plavidlem Světla. Jste velmi citlivá bytost. Vaše tělo nese pradávnou moudrost a energetické klíče ke změně vědomí. Jste hluboce empatičtí, telepatičtí, emočně vyladěni. Jste zde na Zemi proto, abyste se stali čistým zprostředkovatelem nefyzických frekvencí druhých světů a transformačních vibrací.

Vaše logická, ve 3-D zakořeněná mysl nemá žádnou možnost pochopit energie, které jste sem přišli použít. Vaše mysl narazí na překážku v momentě, kdy se bude snažit vyřešit co se děje. Nikdy vám to nebude fungovat. Machinace vaší nižší mysli vás povedou k šílenství, pokud zkusíte aplikovat jejich omezené vnímání toho, co se rozvíjí ve vašem životě jako vyvíjející se Duše.

Inkarovali jste se zde na Zemi ze vzdáleného místa. Jiné galaxie, hvězdného systému, konstelace a multi-dimenzionální reality. Jste andělé, hvězdné bytosti, mágové, alchymisti, tvůrci rituálů, moudré čarodějky a kněžky, nabíječi krystalů, mystičtí a vesmírní poutníci.

V tomto čase pracuje Světo skrze vás velmi silně.

Vaše energetická těla potřebují naslouchat vedení poskytované skrze sféry.

Musíte se vyladit na svou vyšší přirozenost a nechat vše - vše - co neslouží vzestupu vašich světelných těl.

Musíte pamatovat, že jste vysoce citliví na hutné kapsy v zemském vibračním poli.

Stále je toho na zemi mnoho, co vyžaduje hlubokou a systematickou očistu.

Jste zde jako fungující fyzické plavidlo Světla.

Nebudete se cítit stejně jako všichni ostatní.

Jak se bude vaše vibrační pole očišťovat a rekalibrovat na svou vyšší notu, nebudete schopni zpracovat žádné energie stejným způsobem jako dříve.

V porovnání s polem na které je váš duch zvyklý je Země stále exrémně "těžká" co se energetických podmínek týče.

Jste předurčeni žít na zemi, protože je vám drahá a máte dohodu položit svou ruku jako božský rituál Lásky na tuto stále napadanou, vyčerpanou planetu v krizi.

A k tomu je tak důležité pamatovat a uznávat přirozenost vašeho Bytí.

Potřebujete pravidelné období odpočinku, regenerace, klidu, míru, naprostého ticha a čistého prostoru. Netlačte na svá těla, hlavně když vydáváte ze svých energetických center v meditacích, léčivých rituálech a vědomé energetické práci.

Zemi a lidem kteří ji obývají dáváte mnohem více než si uvědomujete.

Jedná se v podstatě o nepřetržitý tok energie, kterou přinášíte. Také přijímáte nové energie a informace - tyto se někdy zintenzivňují ve specifických portálových branách.

Často si říkáte, že se nic neděje. Opak je pravdou. Děje se vše. V enormě ohromné rychlosti.

Jste plavidlem Světla a musíte se nyní probudit do této hluboké pravdy.

Žijte tuto pravdu, oceňujte ji a nepodceňujte změny, které musí nastat aby bylo vaše Světlo použito.

Jak tato rychlá trajektorie vzestupu stoupá zjistíte, že jste raketově odtahováni od všech a všeho, co vás stahuje dolů, vyčerpává, omezuje a zdržuje vás od otevírání se většímu Světlu.

Tyto změny budou nyní rychlé. Připravte se na to.

Naciťujte jak se koupete ve Světle proudícím z každé hvězdné, andělské, mystické a multi-dimenzionální sféry.

Jste důležitým a vysoce účelným Nositelem Světla. Vaše funkce neodpovídá staré škole tradičního zaměstnání nebo práce. Pracujete STÁLE.

Vaše vnitřní žárovky jsou stále zapnuté. A proto je pro vás tak životně důležité respektovat zprávy, které přichází skrze váš nervový systém, svaly a tkáně, vaše emoce a vaše intuitivní vědění.

Dopřávejte si bez výhrad a dávejte si více než momentálně dáváte. Ctěte a oslavujte sami sebe. Jste novodobí králové. V pokorné službě stále sloužíte Gaie když přechází ze starých dob nevědomí - potlačení Bohyně a vysoké ženské moudrosti. Nyní, když se pradávné chrámy jeden po druhém otevírají Ji bezpodmínečně podporujete jak na geo-fyzických místech na zemi, tak ezoterických lokacích ve vyšších světech.

Jste plavidlem této vlny enormních změn. Vlna vás brzy pohltí, zavede vás hluboko do své vibrační jeskyně. Nejste jedním ze spícího hejna. Rapidně se probouzíte a znovurozvíjíte.

Naslouchejte své vnitřní pravdě bez výhrad. Obsahuje vedení od hvězd, planet, rozsáhlých sfér Božství.

Váš rozvoj do Pravého Já a vaší role není hazardní, nahodilá, možná se uskutečňující hra změny.

Je to opatrně plánovaný (Vaším Vyšším Já) a božsky orchestrovaný mistrovský kus vyšší moudosti a tvořivosti.

Respektujte proces svého života a spirituální cesty. Již jste ji stvořili. Jen se rozvíjí do fyzické formy (jistým způsobem), jak jste původně plánovali před eony věků.

Přestaňte předstírat, že pochybujete nebo nevidíte do toho, co se děje. Cítíte hluboce, víte a vždy jste věděli co tento stupeň evoluce od vás požaduje.

Máte veškeré nástroje a mnohem více k tomu, abyste dokončili tuto Misi.

Popravdě používáte jen zlomek vašich naprostých schopností jako vesmírných bytostí.

Vaše energie jsou obrovské, nepochopitelné a úžasné.

Naciťte se na tyto Pravdy když přicházejí. Rezonujte s jejich frekvencí. Tady opravdu bydlíte - v zemi božských vibrací, nekonečné lásky, nelineárního vědomí, nespoutaného vyzařujícího, tajícího, bouřlivého světla.


Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com


Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/2017/01/jste-zivoucim-plavidlem-svetla.html?view=magazine#!/2017/01/jste-zivoucim-plavidlem-svetla.html

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
2017 - Začátek

2. ledna 2017 v 23:19 | Gaudencia
2017 - Začátek

Začátek roku i začátek "osvobozování se" od předchozích let, věcí i starých vzorců... tak si tvořme, generujme i programujme ve svých životech jen to dobré, pozitivní a prospěšné nám všem i planetě Zemi a nechme odplynout staré věci, vzorce i zkušenosti, které už nám nejsou k užitku a žijme život podle svých představ i potřeb. Krásný rok 2017.Šťastný nový rok 2017

31. prosince 2016 v 17:51 | Gaudencia
Krásný nový rok 2017 planetě Zemi i nám všem v míru, lásce, světle, síle, svobodě...!

(ODKAZ) Alžběta Šorfová: Síla Archandělů (AA Michael zasvěcení)

30. prosince 2016 v 0:16 | Gaudencia |  Archandělé / Andělé světla


Alžběta Šorfová, Síla Archandělů
Video viz. link:


http://cestyksobe.cz/alzbeta-sorfova-sila-archandelu/15922


Slunovratový vzkaz - První

23. prosince 2016 v 20:23 | Gaudencia |  Ženská sílaSLUNOVRATOVÝ VZKAZ - PRVNÍ
Toto je období velkých změn na úrovni země. Je to čas, kdy mnoho Duší slyší volání svých spirituálních osudů. Je to čas rozchodů,č as propouštění, čas odchodů od lidí a z míst, které již déle nepodporují vaši evoluční energetickou formu.

Jinými slovy, infrastruktura mnoha životů Světlonošů se hloboce mění. Mnoho, mnoho energetických pout je kolem vás přeťato. Jak se karmické energie čistí a harmonizují, objevují se velké posuny ve vašich vztazích aby mohlo vaše Vyšší Já nasměrovat vaše životy bez zátěže a tíhy starých karmických břemen.

Mnoho Pracovníků Světla musí být vysvobozeno ze starých pout a podmínek. Musí kráčet osvobozeni od emočních pozůstatků zastaralých a unavujích karmických vztahů. To zahrnuje hluboké zakořeněné vzorce přítomné v některých rodinách a vztahových vazbách.

Již déle není možné nakládat jakoukoliv zátěž na tyto Světelné Posly, kteří mají posvátnou smlouvu sloužit planetě na nejvyšších stupních. Tíha očekávání druhých a nízké sebe-požadavky musí být sejmuty z ramen Světelných Poslů kteří mají důležitou práci ve Světelné Mřížce.

A tak, kdo slyšíte toto Volání Duše, pro mnoho z vás je čas odejít. Je to čas sáhnout hluboko a nalézt odvahu prolomit tradice a zatěžkávající očekávání druhých.

Mistři, kteří jsou v tomto čase nejhlouběji s vámi jsou Ježíš a Máří Magdaléna. Udržují formu nejrapidnějšího vzestupu a evoluce do diamantových "Kristovských" světelných energetických struktur. Toto je energetický vzorec do kterého se většina z vás přesouvá a vstřebává do své Bytosti. Toto je to co vás otevře k nejvyšším stupňům spirituálního směru a světelné práce.

Pokud meditujete a vidíte diamanty ve své auře a čakrách, je to diamantové kříšťálové světlo pracující a vstupující do vašiho světelných těl. Pokud vidíte tyto energetické formy při práci na druhých bytostech,jste cestou pro Kristovo Diamantové Světlo skrze kterou proudí pro tuto osobu.

Diamantové Světlo nese prvky Posvátného Sjednocení Mužských & Ženských vibrací. Je to Svatý Předpis pro sjednocení těchto energií ve vaší bytosti a také pro vědomé partnerství do kterého vás Zdroj nyní provází za účelem tvoření a manifestace na Zemi.

Tyto energie nyní podporují vznik mnoha takových vztahů které jsou zakořeněny v celistvosti každé osoby aby se mohli setkat ve vyšším vibračním sladění mužské a ženské esence.

Vztahy které jsou založeny v nižších já, na destruktivních vibracích viny, závazků, závislostí, a znemožnění ,neustojí pulzace Vyššího Světla Srdce, které září skrze Bránu tohoto Slunovratu.

Nositelé Světla jsou nyní více a více citliví na toxicitu ve vztazích než kdykoliv předtím. Jste vedenni, abyste uzavřeli mír se sebou samými, zharmonizovali se, poznali a vyléčili se, scelili se na vnitřních úrovních a zapřáhli svou vlastní spirituální sílu předtím, než se půjdete INTIMNĚ ZAPLÉST s někým dalším. Toto je důvod proč tolik Pracovníků Světla prožije mnoho let během těchto intenzivních období spirituální aktualizace a vzestupu v samotě, bez závazného partnera.

Nositelé Světla kteří nesou posvátné ženské plameny jsou nejčastěji vedeni k prožití časových období (někdy mnoha let) bez intimních vztahů s druhými. Je to proto, že vzestoupené ženské světlo podstupuje komplexní cestu do energetických těl a maximálně se zaměřuje na léčení Sebe a na to, aby toto ukotvení bylo úspěšné. Mnoho z vás, kteří vibrují k Ženské Esenci vyžadují naprosé očištění emočních a sexuálních energetických drah a center předtím než jsou dostatečně zharmonizováni k hluboké vzestupné spirituální intimitě.

Mnoho z vás je v přípravách na velký moment sjednocení s vaší posvátnou dvoj- duší. Tento proces vyžaduje ohromnou sebe-podpůrnou práci k dokončení na straně ženského světelného posla. Jen potom může mužský protějšek "uslyšet" vzkaz duše svého dvojčete a nastoupit cestu do vzestupu a sjednocení.

Slunovratové Požehnání a Velkou Odvahu na Cestě do Světla.


Author : Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/toto-je-obdobivelkych-zm…
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Kam dál