Rádio Free - Planet Petra Chobota - Program do 2.4.2017

Středa v 17:12 | Gaudencia |  FREE PLANET - Program

Rádio Free - Planet Petra Chobota - Program do 2.4.2017

http://www.free-planet.eu/radio.html


Rádio Free Planet vysílá každý den od 17:30 do 22 hodin


Rádio FREE PLANET vysílá léčivé zpěvy jihoamerických šamanů z Amazonie a And a zasvěcené povídání o nás nejen jako o biologických, ale i energetických bytostech; jak fungují energetická centra - tedy čakry - uložená v našem těle, která řídí situace, jimiž procházíme, určují kvalitu našich vztahů a naší spokojenost či nespokojenost v různých oblastech života. Během našeho vysílání si můžete vyzkoušet techniky, kterými je možné tato energetická centra čistit od blokující energie, aktivizovat je a tím měnit život v nádherné a zábavné dobrodružství. Tyto techniky jsou tisíciletími vyzkoušené a prověřené nejen jihoamerickými šamany. Rádio slouží také k vysílání on-line přenosů z některých pořádaných akcí. Vysílání bude i ve více světových jazycích.

Každý kdo poslouchá naše rádio se léčí a zlepšuje kvalitu svého života. OPRAVDU to jde a můžeme být stále šťastnější, spokojenější a tím i prospěšnější pro každého, s kým se setkáme. Můžete o našem rádiu šířit zprávy všude kolem sebe, protože čím více lidí se dozví pravdivé informace o sobě a svém životě, bude se léčit a rozvíjet své mimosmyslové, ale zcela přirozené schopnosti - je povinností každé inteligentní a mocné bytosti být zdravý a prospěšný - a bude dělat konkrétní věci na uskutečňování pozitivních změn na planetě, tím dříve a s větší pravděpodobností SE TO STANE. Děkujeme za vaši přízeň a pomoc a za to, že nejste ochotni se spokojit s tím, jak to nyní na naší planetě funguje a není vám lhostejné, kam směřuje její vývoj.

PROGRAM

6:00-6:15 Ranní vysílání každý den
7:00-7:15 Ranní vysílání každý den
8:00-8:15 Ranní vysílání každý den
9:00-9:15 Ranní vysílání každý den

29.3.2017 - ST
17:30 Léčení planety Země - cvičení
18:26 Léčivý zpěv šamana - Don Delfin
18:33 Pranická strava a tvárnost hmoty - slovo
19:00 Ochrana - temeno - cvičení
19:16 Bytosti světla, funkce en. center - slovo
19:50 Závěr

20:00 Léčení planety Země - cvičení
20:56 Léčivý zpěv šamana - Don Delfin
21:03 Pranická strava a tvárnost hmoty - slovo
21:30 Ochrana - temeno - cvičení
21:46 Bytosti světla, funkce en. center - slovo
22:20 Závěr

30.3.2017
17:30 Metoda návratu do stavu embrya - slovo
18:04 Léčivý zpěv šamana - Don David
18:09 Metoda návratu do stavu embrya - cvičení
19:24 Léčivý zpěv šamana - Doňa Sojla
19:34 Závěr

20:00 Metoda návratu do stavu embrya - slovo
20:34 Léčivý zpěv šamana - Don David
20:39 Metoda návratu do stavu embrya - cvičení
21:54 Léčivý zpěv šamana - Doňa Sojla
22:04 Závěr

31.3.2017
17:30 Přeprogramování podvědomí - slovo
17:46 Centrum v břiše, minulé životy - slovo
18:12 Léčivý zpěv šamana - Don Sergio
18:17 Aktivace břicha - cvičení
19:23 Léčivý zpěv šamana - Don Amadeo
19:29 Závěr

20:00 Přeprogramování podvědomí - slovo
20:16 Centrum v břiše, minulé životy - slovo
20:42 Léčivý zpěv šamana - Don Sergio
20:47 Aktivace břicha - cvičení
21:53 Léčivý zpěv šamana - Don Amadeo
21:59 Závěr

1.4.2017
17:30 Čištění těla energií Země - slovo
17:41 Léčivý zpěv šamana - Don Delfin
17:48 Léčivá energie v energetickém těle - slovo
18:15 Léčivý zpěv šamana - Don Feliciano
18:22 Svaly, kůže, srdce - cvičení
19:21 Relaxační hudba
19:27 Závěr

20:00 Čištění těla energií Země - slovo
20:11 Léčivý zpěv šamana - Don Delfin
20:18 Léčivá energie v energetickém těle - slovo
20:45 Léčivý zpěv šamana - Don Feliciano
20:52 Svaly, kůže, srdce - cvičení
21:51 Relaxační hudba
21:57 Závěr

2.4.2017
17:30 Kdo ovládá naši planetu - slovo
17:57 Relaxační hudba
18:07 Bytosti světla a funkce energetických center - slovo
18:40 Léčivý zpěv šamana - Don Amadeo a Don Victor
18:49 Aktivace temene a třetího oka - cvičení
19:36 Relaxační hudba
19:44 Závěr

20:00 Kdo ovládá naši planetu - slovo
20:27 Relaxační hudba
20:37 Bytosti světla a funkce energetických center - slovo
21:10 Léčivý zpěv šamana - Don Amadeo a Don Victor
21:19 Aktivace temene a třetího oka - cvičení
22:06 Relaxační hudba
22:14 ZávěrZdroj: http://www.free-planet.eu/radio.html 

Prostor prázdnoty. Ticho. Příprava na Nové 5D energie

Středa v 17:11 | Gaudencia |  Ostatní + Podrubriky (dřívější rubriky)


Prostor prázdnoty. Ticho. Příprava na Nové 5D energie.Březen je velmi rušný, ani v měsíci dubnu nebudou energetické vlny lichotivé. Fotony létají kolem planety, připomínají závan baseballového míče, který někdo musí chytit. Někteří z nás jsou povoláni tyto energie zachytit jako první. Pokud jste jedním z těchto dobrovolníků, buďte požehnáni, Milovaní. Universum přepisuje ta frekvenční pásma, která již neslouží účelu. Světlo obrušuje 3D vrstvy z životního proudu každého, kdo je přítomen na Zemi. Nikdo není osvobozen a nikdo není sám. Připravujeme se na další skok v čase, kdy Vesmír vytvoří speciální otvor - Bránu, abychom uskutečnili naše nejhlubší a nejautentičtější touhy - v osobním i kolektivním životě. Nejméně potřebný nákup: hodinky.

Máme čím dál více pocit, že na této planetě nemáme co dělat, přesto je to nezbytné. Budujeme Nové a v sázce je všechno. Ačkoliv nám nedává smysl, jak někteří přemýšlí, nejsou ochotni více naslouchat, berou naši službu jako samozřejmost, nemají zájem jít hlouběji, přesto se děje pokrok.

I když je těžké vnímat očistu kolektivního Vědomí, musíme mít soucit, pochopení a uvědomit si, že tento průplach má hluboký smysl. Jsme jako zrcadlo, lidé na nás reagují podle své vlastní rezonance a systému víry. Disponujeme vysokou trpělivostí a pochopením, chápeme, že se každý prostě pustil do velkého jarního úklidu odpadků, vymést pavučiny ze svých přesvědčení a emocí. Držíme rovnováhu a stabilitu pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Máme hluboký soucit s každým, kdo projektuje negativitu. Tito lidé potřebují extra obrovskou dávku Lásky a sebelásky. Naše Láska je bezvýhradná a opravdová, naše srdce jsou naplněna bezpodmínečnou Láskou a otevřená dokořán. Chceme žít ve světě, kde jsou milující, soucitné a podpůrné energie, že?

3D systém je pro nás uzavřen, což umožňuje 5D energii plně vstoupit. Můžeme si všimnout, že tu existují dvě odlišné cesty a zaměření pozornosti určuje frekvenci, vibraci a životní cestu, po které si lidé přejí jít. Svobodná vůle = volba energie. Jaké si vybíráme činy, myšlenky a záměr, takový to bude mít dopad na náš život, kterým ovlivňujeme životy všech. Musíme se naučit nastavit hranice pro ty energie, které ve svém životě nechceme. Čím hlouběji jsme v procesu Vzestupu, tím zodpovědnější musíme být v řízení našich energetických zdrojů. Jak to udělat? Prostřednictvím svobodné vůle.

Vnímáme, že jsme se ocitli v prostoru prázdnoty a určitém stavu OFF, abychom se ponořili mnohem hlouběji do sebe. Tento prostor prázdnoty znamená, že je Nové na spadnutí. Jsme často pod širým nebem v přírodě u vody, kde probíhá mnohem silnější integrace našich vyšších úrovní, abychom mohli otevřít Bránu do Rajské Zahrady, ještě větší prosperity. Jsem hluboce vděčná a velmi obohacena, že žiji na okraji biosférické rezervace UNESCO s mimořádně cennými přírodními lokalitami Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, která se nachází v Portálu České republiky.

Trpělivost a ticho jsou naše aktuální kódy Vzestupu. Cítíme se inspirováni a oživeni stejně jako se probouzí příroda. Umírněnost sebe sama a hluboká víra nás provází tam, kde potřebujeme být a co potřebujeme dělat. Naše duchovní síla roste. Zůstáváme ztělesněním čistoty a Božství v nových etapách Evoluce. Jsme pozorní a otevření praktikovat nové tvůrčí principy. V jednoduchosti a sladkosti života spočívá Nebe na Zemi. Je čas na vědomé podřízení naší vůle vyšší vůli v naší cvičební disciplíně (pětidimenzionální tělo nemá nadváhu, je pevné, má životní sílu, je zdravé) s častým pohybem a pobytem v přírodě.

V dřívějších dobách Mistři a světci čelili obviněním pro jejich psychické schopnosti, zázračná uzdravení, jasnovidectví, bilokaci atd. Aby dosáhli čistoty a pokroku v duchovním životě, zříkali se všeho světského. Dobrovolně se opírali o chudobu a bezdomovectví, podstupovali různé praxe, kdy často jedli jen jedno jídlo denně a spali v sedě. Byla požadována sexuální zdrženlivost, podstupovali různé askeze. V tomto konceptu, abychom dosáhli ctnosti a Osvícení, takový ortodoxní kodex postrádá význam. Hovoříme zde o kultivaci našeho Já - vzdělávání a zušlechťování.

Je pravda, že někteří z nás podstoupili určitou průpravu po delší čas, stavy fyzického vyčerpání, stavy blízké smrti se změnou stavu Vědomí jako součást služby za účelem očištění, ale globálního. Přes náš životní proud se děje opravdu hodně. Celý proces se děje na velmi osobní úrovni. Mnoho let jsme věnovali tuny času studiu, nikoli abychom vypadali intelektuálně, ale jako přípravu. Podstoupili jsme oběť a velký závazek jít procesem v osamění, určitý způsob odloučení. Naše cesta je něco jako anachorese, připomíná život poustevníka. Není to snadné, ale jsem zamilovaná do Vzestupu.

V každém věku a kulturách existoval odlišný způsob dosažení Mistrovství. Mnozí nás stále porovnávají s historií a předpokládají určitou vnější image. Součástí naší cesty není vzdát se toho, co nám Země nabízí, přináší radost, vzdát se pozemského života. Náš způsob je odlišný, přinášíme odlišné spektrum. Jednotlivě představujeme jednu z cest, jak dojít ke stejnému cíli skrze naši tvořivost, jedinečnost a rozmanitost. Být divočejší, spontánní, přirozené, autentické, přesto v úplné oddanosti službě. Nežijeme standardní rodinný život.

Transparentnost. Dochází k rozšíření jasnější telepatie a psychických schopností jasnoslyšení, jasnovidění, jasnocítění, což umožňuje úplnou transparenci všeho. Skenovat energeticky pravdu takovou, jaká je. Čím hlouběji jsme v procesu, tím se schopnosti zesilují.

Všichni jsme zodpovědnými Tvůrci, tvoříme v každém okamžiku svůj další život. Projevená realita = zpětná vazba. Prozrazuje, jak myslíme (co manifestujeme). Vztah k sobě je ekvivalentem všech vztahů.

Posaďte se s námi na kouzelný koberec pro expanzi vašeho Já, cestu zázraků a rozšíření Vědomí přes radost a vlastní tvořivost. Milujete to, co děláte, tvoříte? Nechte svoji sílu a svobodu vládnout a tvůrčí šťávu proudit. Mnoho Milující Lásky. Jste v mém srdci, Milovaní!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com


Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/2017/03/prostor-prazdnoty-ticho-priprava-na.html?spref=fb

(ODKAZ) Petr Chobot, Revoluce světla na Zemi 2. díl Video (aktuálně)

Sobota v 15:25 | Gaudencia |  Evolution Mind

(ODKAZ) Petr Chobot, Revoluce světla na Zemi 2. díl
Video viz. link:

https://vimeo.com/209768754?from=outro-embed

Zdroj: https://vimeo.com/209768754?from=outro-embed
Facebook a TV Cesty k sobě
 


(ODKAZ) Byly objeveny skutečné hvězdné brány a portály?

24. března 2017 v 17:25 | Gaudencia |  Hvězdné brány/Portály

(ODKAZ) Byly objeveny skutečné hvězdné brány a portály?
Článek viz. link:http://megazine.cz/2017/03/byly-objeveny-skutecne-hvezdne-brany-a-portaly/

Zdroj: http://megazine.cz/2017/03/byly-objeveny-skutecne-hvezdne-brany-a-portaly/
a TV Cesty k sobě

(ODKAZ) Petr Chobot, Revoluce světla na Zemi – 1. díl Video (aktuálně)

24. března 2017 v 11:29 | Gaudencia |  Evolution Mind(ODKAZ) Petr Chobot, Revoluce světla na Zemi - 1. díl Video

Video viz. link:


http://cestyksobe.cz/petr-chobot-revoluce-svetla-na-zemi-1-dil/17110
Zdroj: http://cestyksobe.cz/petr-chobot-revoluce-svetla-na-zemi-1-dil/17110

(ODKAZ) Nový člověk

16. března 2017 v 15:23 | Gaudencia |  Mimotělesné zážitky/Dálkové pátračství


(ODKAZ) Nový člověk
Článek viz. link:

http://cestyksobe.cz/novy-clovek/16984


Posvátný význam celistvé ženské sexuální přirozenosti

12. března 2017 v 18:18 | Gaudencia |  Ženská síla

Posvátný význam celistvé ženské sexuální přirozenosti"Lynn - Nyní k otázkám týkajícím se našich dějin. Dotkneme se i hlubších témat, o duchu a duši.Můžete říct něco víc o mužské a ženské energii? Jaké jsou tam rozdíly a jak to, že máme v sobě obě.

COBRA - Mužské a ženské energie jsou v tomto vesmíru přítomny od jeho stvoření. Mužská je elektrická a ženská je magnetická a mezi nimi je vždy interakce. Všechna manifestovaná hmota ve vesmíru je výsledkem dynamické interakce mezi ženskou a mužskou energií a tyto dvě polarity máme i uvnitř sebe, a když je přivedeme do dokonalé rovnováhy, je to velmi důležitý aspekt našeho vzestupu. Kabala na této planetě uměle potlačila ženský princip, ženský aspekt, protože věděli, že když to udělají, bude mnohem lehčí ovládat lidstvo a nyní přichází ze středu galaxie velmi silná ženská energie, aby to vyrovnala. A tato nová rovnováha mezi ženskými a mužskými energiemi je velmi důležitý aspekt procesu, v němž se nacházíme.

Lynn - Děkuji. Můžete říct něco k Sesterstvo růže (SOTR -Sisterhood of the rose)? Kde vzniklo a kdo byli členové?

COBRA - V zásadě vzniklo z centrálních paprsků, centrální civilizace. Je to první vysoce duchovně vyspělá civilizace, která se vyvinula v centrální oblasti této galaxie a byly jisté bytosti, patřící k této centrální civilizaci, které toto chápání šířily a šířily světlo Bohyně po galaxii a jedna z těchto bytostí přišla na planetu Zemi v Atlantidě a v atlantské době vytvořila Sesterství růže. V Atlantidě existovalo mnoho chrámů Bohyně a jejich účelem bylo ukotvit přítomnost Bohyně na planetě a poté, co Kabala chrámy zničila, byla tato rovnováha narušena a tato nová nerovnováha měla vlastně za následek zničení Atlantidy. A poté byly skupiny Sesterství v mnoha zemích. Jejich školy mysterií se snažily udržovat nejvyšší možnou rovnováhu. Nyní přišel čas, abychom obnovili tuto ženskou přítomnost a vytvořili nové skupiny Sesterství růže, protože je to velmi důležité pro dobu události. Takže bych chtěl požádal, co nejvíc lidí, aby na planetě takové skupiny vytvořili, aby se pravidelně scházeli na fyzické rovině a aby zakotvovali energii Bohyně na planetě jak nejvíce to jde."

POSVÁTNÝ VÝZNAM CELISTVÉ ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ PŘIROZENOSTI

Moudré ženy - ty, které kráčely mnohokrát po této zemi a shromáždily tajemství, pravdy, léčení - moudré ženy nesou hluboké sexuální probouzející kódy,které jsou hluboce pohřbeny v jejich tělech.

Ženy,které si zvolily přinést Světlo Moudrosti své Duše v tomto životě,vytvoří specifický život a zkušenost vztahu,který je navržen k osvícení těchto pradávných sexuálních kódů.

Toto je druh ženské sexuality, který není dobře zaznamenán v naší patriarchální společnosti.Ženy byly zavedeny tak daleko od svého pravého sexuálního vědomí,moudrosti a síly, že se dnes nacházíme ve světě,který morálně soudí,poukazuje a kontroluje ženy v tom,jak nakládají se svou sexuální energií.

Existuje mnoho hluboce zakořeněných přesvědčení a informací o ženské sexualitě - všechny podmínečné,morální a vysoce souzené - že se nakonec většina žen naučí prožívat své vlastní sexuální vědomí skrze těsné,omezené čočky patriarchálně-dominujícího pohledu, který jim jasně a jednoznačně říká od velmi útlého věku co je a co není přijatelné.

Moudré Ženy, Probuzené Ženy, Opravdové Ženy - vaše sexualita je všemocná, tvořivá, hluboce léčivá,nesmírně posvátná a zářivá síla ve vás. Svět ani neví, jak hluboké, záhadné a transformující jsou vaše síly sexuálního probuzení a léčení. Tyto síly byly celé věky uzamčeny - drženy v bezpečí a chráněny v Srdci Bohyně - až do teď.

Mnoho z vás jste zažily a vytvořily časové úseky v tomto životě,kde jste vystoupily ze sexuálního spojení - v některých případech na mnoho let.Toto je vědomý krok vedený vaším Vyšším Já a pod dohledem mnoha Posvátných Ženských Průvodců. Toto není v žádném případě morální souzení vaší sexuální přirozenosti. Nejste "očišťovány" z morálního hlediska kvůli své sexuální energii nebo "pošpiněnému" tělu. Je to zcela naopak.

Mohly jste být vedeny vystoupit na nějaký čas z intimity,aby vaše hluboké,vnitřní dobro - váš Sexuální Kalich - mohl být naplněn a vyživen.To také znázorňuje dobu během které vaše konkrétní sexuální orgány přijímají extrémně vysoké frekvence Světla.Tyto světelné vlny prochází velmi hluboce skrze vaše nejposvátnější tkáně, nalaďujíce vás znovu na vaše sexuální síly léčení a extatického spojení.

Během tohoto období abstinence sexuální intimity dochází k určitému čištění. Je nezbytné,aby byly staré energie odstraněny z vašeho těla a buněk. Toto opět není komentář sexuální aktivity vaší minulosti,ale touha Velké Bohyně dát vám sexuální "vědomý" prostor vstoupit opět do své plné síly.

V aréně sexuální intimity jste ohromně a nekonečně silné.Vaše sexuální energie dělají mnohem více než uspokojují nebo přinášejí povrchní fyzickou rozkoš.Pravděpodobně jste vždy hluboko ve svém srdci a krásném ženském těle věděli,že nesete sexuální impulzy,které ještě nejsou rozpoznány společností,ve které žijete.

Bohyně vám nyní říká,že se dějí změny v tom,jak používáte svou sexuální energii. Přitahujete partnery,kteří jsou spirituálně připravení na cestu ženského sexuálního tvořivého vyjádření,které se nyní rozvíjí.Neudělejte chybu,toto je velmi hluboká cesta do sfér posvátného sexuálního spojení,které má velký dopad na oba jedince.

Vaše kundalini je bez pochyby součástí tohoto procesu. Jste mnohem více než tato stočená spirála živoucí božské jiskry, která odpočívá na dně vaší páteře.Vy, jako Celistvá Žena jste osvícenou Světelnou Silou na vyprahlé zemi dychtící po spojení s ní.

Vaše sexuální přirozenost je divoká, neobsažitelná, bezmezná, všemocná, hypnozující, šílená, intenzivní a nesmí být déle přičítána umírajícímu, starému a obnošenému patriarchálnímu strachu ŽENY.

Toto je co se nyní děje. Dostanete na toto téma více informací,protože formují jádro toho,kdo jste a co jste nyní vedeni přinést prostřednictvím oživení Vědomí Bohyně na Zemi.

Nikdy, nikdy když tyto energie vystoupí a žijí ve vás je nepotlačujte. Mnoho mužů je ještě nedokáže ustát, ale někteří se objevují s ochotou se v tomto vašem smyslném světě přeměnit. Více jich bude ve svém probuzení následovat.

Svět se probudí,vyléčí a přetransformuje z nedotčeného povstání a vyjádření ženského sexuálního ducha.Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad : Martina Atiriamin Christová
www.SlunecnaBrana.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/01/posvatny-vyznam-celistve-zenske.html?view=magazine

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.


Zdroj: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/01/posvatny-vyznam-celistve-zenske_30.html


(ODKAZ) Nejvýznamnější událost, o které nám nikdo nic neřekl. Dechberoucí informace z tajemného pohoří Bucegi pronikly na veřejnost…

10. března 2017 v 12:07 | Gaudencia |  Filmy/Videa/Odkazy(ODKAZ) Nejvýznamnější událost, o které nám nikdo nic neřekl. Dechberoucí informace z tajemného pohoří Bucegi pronikly na veřejnost…
Článek viz. link:

http://cestyksobe.cz/nejvyznamnejsi-udalost-o-ktere-nam-nikdo-nic-nerekl-dechberouci-informace-z-tajemneho-pohori-bucegi-pronikly-na-verejnost/16879

Zdroj: Internetová TV Cesty k sobě
http://cestyksobe.cz/nejvyznamnejsi-udalost-o-ktere-nam-nikdo-nic-nerekl-dechberouci-informace-z-tajemneho-pohori-bucegi-pronikly-na-verejnost/16879

Průkopníci změn

9. března 2017 v 23:59 | Gaudencia |  Ženská sílaPRŮKOPNÍCI ZMĚNTesající nové možnosti bytí, žití, milování, tvoření, práce - toto je to, co průkopníci dělají.

Průkopníci změny jsou vzácní, protože v jistém bodě se musí přestat zajímat o to, co si o nich myslí druzí. Musí riskovat možné odmítnutí od druhých, protože jejich součástí vytvářet svobodu je být volní, aby mohli následovat své vnitřní vedení bez ohledu na to, co si o tom myslí druzí lidé.

Jak přinášíte nové vědomí, saháte hluboko dolů - hlouběji než jste si kdy mysleli že je možné - a dotýkáte se pradávného pokladu, staré moudrosti, kosmicých pravd, divokých a nezkrotitelných instinktů. Možná to zní jednoduše, ale mnozí, kteří se vyhnuli známým, ochočeným, duši-omezujícím, srdce-otupujícím cestám vám řeknou, že to tak není.

Vyžaduje to obrovskou, většinou každodenní a nebo dokonce každou hodinu, odvahu stát mimo stádo a prosazovat novoty, zářící čerstvý vzduch, méně pochopitelné rytmy Života a Vesmíru.

Nemylte se, každý průkopník na kterého se podíváte se učil, spirituálně byl podporován a rozpoznával cestu po které musel jít - každá osoba která změní vibraci a vědomí musela podstoupit někdy něco mučivého, vnitřně a vně transformujícího a temné noci duše.

Nebyli by schopni udržet energii kterou mají, kdyby to nebyl jejich případ.

Pokud si přejete povstat a růst do Světla vaší Duše, uvědomte si svůj spirituální osud a tady udělejte vážné rozhodnutí. Musíte vědět, že temné časy jsou životně důležité k tomu, aby vám vystavěly posvátné svaly.

Když se podíváte zpět na vaše období samoty a odcizení, zmatku, nebezpečí, ztráty a intenzivního strachu v přinášení vašeho spirituálního světla na svět a k použití pro Vesmírné touhy - uvidíte, že tohle je průkopnický proces.

Když se probouzíte do pravdy svého osudu, musíte být zavedeni do posvátných ohňů očisty a oceánských hlubin Neznáma. Mnoho, mnoho lidí neporozumí tomu, proč se tolik měníte, proč si vybíráte tuto cestu, proč promlouváte a proč musíte stát osamělí v mnoha ohledech, abyste se očistili od masové podmíněné mysli.

Opravdoví pionýři musí udělat těžká rozhodnutí ohledně svých životů.

Nikdo to za ně neudělá.

Pokud jste tohle vy, pak rozumíte, co to vyžaduje. Byli jste k tomu stvořeni. Ne všem se to bude líbit nebo to podpoří. V mnoha ohledech je tohle znamení, že to děláte dokonale.

Nikdo kdo kdy stvořil něco Nového tak učinil bez odhodlání, houževnatosti, trpělivosti a extrémů - ač možná skrytých - úrovní odvahy.

Všichni se báli. Zkrátka jen pokračovali a dělali to na úkor strachu.

Nečekali na další den.

Dělali něco po čem toužily a prahly jejich Duše - přestože je to děsilo, hlavně když je to děsilo - udělali to hned.

A proto se stali pozvednutými a hluboce podporovanými dušemi světa.Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/03/prukopnici-zmeny.html…

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Petr Chobot: Květina - energetický zářič (praxe)

9. března 2017 v 22:55 | Gaudencia |  SamoLéčení (skrze Zdroj) - praxeKVĚTINA - ENERGETICKÝ ZÁŘIČ
Každý květ na této planetě je zcela neopakovatelný energetický zářič, který kolem sebe vytváří určité speciální energetické pole. Květiny jsou velice silné. Jejich estetická funkce je pouze zlomkem jejich síly, kterou působí na nás i na své okolí. Květiny nejsou rozmístěny v krajině náhodně - jsou VŽDY doslova "naaranžovány z vyšší dimenze", protože svojí přítomností jako jemné antény regulují proudění energie a vibračně energii vyrovnávají.

Rozměry květin jsou přitom bezvýznamné, silně vyzařující fraktál květu má obrovskou "čarovnou moc" ve světě informace a základních energetických kvant. Umístění květin, s nimiž se setkáváme, je tedy dílem absolutní kosmické ikebany. Květiny jsou výtvorem dimenzí, v nichž neexistuje jakýkoliv rozdíl mezi uměním a vědou, poezií a matematikou, umělým a přirozeným. Květiny jsou malé planoucí pochodně, jimiž před námi neúnavně mávají archandělské inteligence, abychom se konečně probudili. Každá květina má mocný potenciál - nejen "uvařená" nás může vyléčit, či učinit v našem životě jiné "kouzlo". Vůně, geometrie a umístění květiny jsou silnými magickými - MORFICKÝMI prostředky. Tvorové, kteří přicházejí do těsného kontaktu s květinami - brouci, motýli, kolibříci - jsou rychle pozměněni skrze účinek morfické rezonance tak, že pak také vyzařují velmi vysokou vibraci do svého okolí a stávají se pro citlivé jedince např. z domorodých kultur "posvátnými".

Obrovské stromy síly v primární džungli slouží jako zářiče díky propojení celé džungle jako jediného organismu, což mu dodává neuvěřitelně velkou sílu. Ale také tím, že stovky let staré a vysoké stromy ukryté hluboko v džungli, vzdálené stovky kilometrů od civilizace a lidí jsou oddělené od morfických polí, která vytvářejí lidé svými myšlenkami. Ne vždy láskyplnými a pozitivními myšlenkami si lidé zamořují oblasti, kde žijí. Tyto stromové stožáry, chráněné neprostupnou džunglí, stahují čistou energii z vyšších dimenzí, nekontaminovanou morfickými poli, která nepředstavitelně ovlivňují každého, kdo se v tomto poli nachází. Ovlivňují jeho myšlení, zdraví, tělo, chování, názory. Naopak krásné a silné rostlinné bytosti čistí pole planety od omezujících energií a jejich energie, která je vědomě koncentrována do energetických center člověka, nás může čistit, léčit a dodávat novou čistou životní sílu z vyšších dimenzí.

Všechny pralesní rostliny můžeme s úspěchem využít jako energetické zářiče pro přenos specifické energie do našeho prostředí (bytu, pracoviště, ložnice). I fotografie rostlin mají obrovskou vibrační sílu a ovlivňují prostor kolem sebe i do vzdálenosti desítek metrů. Květy jsou dle šamanů uměle vytvořené mandaly, které bytostem z vyšších pater reality slouží jako kanál pro přenos energií na tuto planetu. Rostliny jsou vlastně fraktály. Šamani tvrdí, že pole vytvářené po celé planetě rostlinami nás silně chrání před nájezdy parazitních a predátorských forem života z tzv. spodních světů. K devastaci přírody dochází zcela záměrně a má sloužit především tomu, aby se mohlo snadněji šířit zlo a agrese. Naopak krása a něha těchto rostlinných zářičů zase přirozeně šíří lásku a empatii, klid, zdraví, harmonii a soucit.

Barva a vůně květiny hodně napoví, co se týká jejího použití. Fialové květy aktivizují především 3. oko a temeno hlavy. Většina květin s rudými květy aktivizuje oblast pánve a sexuální centra v pánvi. Zlaté květiny mají silné energetické účinky na centrum vůle v solaru a centrum síly v břiše - otevírají nás hojnosti. Bílé a modré květiny otevírají centrum komunikace v krku a také 3. oko. Žlutočervené květy silně aktivizují spodní energetická centra, tedy posilují a zkvalitňují naši sexualitu, stav krve a kostí. Ale také centrum v břiše a v solaru. Pomáhají "splňovat naše přání" a posilují naši vůli. Bílé květy aktivizují všechna energetická centra kompletně a mají také schopnost čistit prostor a biopole a otevírat páteřní kanál čisté a ozdravné energii. Celkově zelená barva květin silně aktivizuje střed hrudi a tím i naši schopnosti milovat a soucítit.


Orchidea


Jakéhokoliv druhu je "anténou andělské milosti", proto se jí říká květina naděje. Chceme-li změnit obtížnou situaci či realizovat přání, spojme se v duchu s energií květu orchideje - a tato energie nám pomůže realizovat "zázrak", vždyť květ této rostliny je sám o sobě materializovaným zázrakem...
Napojování se na energii deštného pralesa, vytváří v našem podvědomí a v našem energetickém poli stavy, které vám dopomohou k tomu, abychom se v daných místech co nejdříve také fyzicky ocitli, pokud si to přejeme, protože "podobné přitahuje podobné".


HeliconiaV amazonském pralese jsou stovky druhů těchto překrásných rostlin - je výjimečná, neboť některé její druhy, rostoucí v Peru, mají květy, na které kosmičtí vibrační umělci nanesli jako na jediné rostliny na této planetě vůbec VŠECHNY barvy. Heliconia má tedy obrovskou sílu, napojením na ni aktivizujeme VŠECHNA energetická centra a zvyšujeme takto CELKOVĚ rychlost své bytostné vibrace. Ideální je pozorovat v transu květ a postupně začít nadechovat z rudé barvy energii do podbřišku a pohlaví, pak ze žluté (zlaté) do solaru, z modré a fialové pak do 5., 6. a 7. čakry. Heliconie, které nemají barvy vyšších čaker, mocně stimulují pohlavní orgány, imunitní systém, celkově posilují energii éterického (vitálního) těla.Zdroj: Facebook Léčebné meditace Petra Chobota


Kam dál