Rádio Free - Planet Petra Chobota - Program do 26.2.2017

Dnes v 20:18 | Gaudencia |  FREE PLANET - Program

Rádio Free - Planet Petra Chobota - Program do 26.2.2017

http://www.free-planet.eu/radio.html


Změna vysíláni rádia na dobu od 17:30 do 22 hodiny. Věříme, že každý, kdo s rádiem rád medituje se tomuto času přizpůsobí. Děkujeme že meditacemi podporujete pozitivní změny na planetě Zemi.

Rádio Free Planet vysílá každý den od 17:30 do 22 hodin

Rádio FREE PLANET vysílá léčivé zpěvy jihoamerických šamanů z Amazonie a And a zasvěcené povídání o nás nejen jako o biologických, ale i energetických bytostech; jak fungují energetická centra - tedy čakry - uložená v našem těle, která řídí situace, jimiž procházíme, určují kvalitu našich vztahů a naší spokojenost či nespokojenost v různých oblastech života. Během našeho vysílání si můžete vyzkoušet techniky, kterými je možné tato energetická centra čistit od blokující energie, aktivizovat je a tím měnit život v nádherné a zábavné dobrodružství. Tyto techniky jsou tisíciletími vyzkoušené a prověřené nejen jihoamerickými šamany. Rádio slouží také k vysílání on-line přenosů z některých pořádaných akcí. Vysílání bude i ve více světových jazycích.

Každý kdo poslouchá naše rádio se léčí a zlepšuje kvalitu svého života. OPRAVDU to jde a můžeme být stále šťastnější, spokojenější a tím i prospěšnější pro každého, s kým se setkáme. Můžete o našem rádiu šířit zprávy všude kolem sebe, protože čím více lidí se dozví pravdivé informace o sobě a svém životě, bude se léčit a rozvíjet své mimosmyslové, ale zcela přirozené schopnosti - je povinností každé inteligentní a mocné bytosti být zdravý a prospěšný - a bude dělat konkrétní věci na uskutečňování pozitivních změn na planetě, tím dříve a s větší pravděpodobností SE TO STANE. Děkujeme za vaši přízeň a pomoc a za to, že nejste ochotni se spokojit s tím, jak to nyní na naší planetě funguje a není vám lhostejné, kam směřuje její vývoj.

PROGRAM

6:00-6:15 Ranní vysílání každý den
7:00-7:15 Ranní vysílání každý den
8:00-8:15 Ranní vysílání každý den
9:00-9:15 Ranní vysílání každý den


Petr Chobot na svém FB profilu Petr Chobot - biolog, terapeut zveřejnil:


Drazí přátelé, velmi děkujeme každému, kdo má odvahu na sobě pracovat a jakýmkoli způsobem čistit svoje biopole a aktivizovat si čakry. Tím se naše životy dostávají na jinou úroveň, ve které můžeme prožívat vice blaha, lásky, vzájemného porozumění, hojnosti a pochopení toho, čím život doopravdy je. Děkujeme vám, že se nebojíte vystoupit z davu, být více sami sebou a nacházet hlubší smysl jak býti na této planetě užiteční. Děkujeme, že se účastníte našich akcí a podporujete tím pozitivní změny nejen ve svých životech ale i v životech všech ostatních. Přejeme vám ať jste šťastní a vše se vám daří.

a dříve...

Milí přátelé,

je nám potěšením vám oznámit, že jsme aktualizovali program rádia Free Planet. Na rádiu si nyní budete moci poslechnout nahrávky pořízené na různých silových zónách jako je Bystřice pod Hostýnem, Mikulov, Untersberg, Biokovo a mnoho dalších. Nahrávky jsou pořízené v době zvýšeného přísunu vysoko vibračních substancí plynoucích z centra naší galaxie. S jejich pomocí máme možnost změnit svůj život od základů.
Rádio Free Planet bude nově vysílat i v odpoledním čase, a to od 17:30 hodin. Snažíme se tak vyjít vstříc těm z vás, kteří večerní vysílání nestíhají. Program odpoledního a večerního vysílání je stejný.
Aktuální program rádia Free Planet naleznete ZDE.
DĚKUJEME

http://www.free-planet.eu/radio.html


24.2.2017
17:30 Úvod
17:31 Lebka - slovo
17:54 Nabíjení se energií - slovo
18:21 Léčivý zpěv šamana - Don Ignacio
18:27 Rychlý dech, nabíjení se energií - cvičení
19:22 Relaxační hudba
19:30 Závěr

20:00 Úvod
20:01 Lebka - slovo
20:24 Nabíjení se energií - slovo
20:51 Léčivý zpěv šamana - Don Ignacio
20:57 Rychlý dech, nabíjení se energií - cvičení
21:52 Relaxační hudba
22:00 Závěr

25.2.2017
17:30 Úvod
17:31 Bdělý sen - slovo
18:11 Léčivý zpěv šamana - Don David
18:16 Bdělý sen - cvičení
18:51 Relaxační hudba
18:58 Ochrana - cvičení
19:14 Závěr

20:00 Úvod
20:01 Bdělý sen - slovo
20:41 Léčivý zpěv šamana - Don David
20:46 Bdělý sen - cvičení
21:21 Relaxační hudba
21:28 Ochrana - cvičení
21:44 Závěr

26.2.2017
17:30 Úvod
17:31 Práce v silovém místě - slovo
17:54 Kristus jako světelná bytost - slovo
18:25 Léčivý zpěv šamana - Don Victor
18:28 Jsem milující bytost - Kristus - cvičení
19:17 Relaxační hudba
19:25 Závěr

20:00 Úvod
20:01 Práce v silovém místě - slovo
20:24 Kristus jako světelná bytost - slovo
20:55 Léčivý zpěv šamana - Don Victor
20:58 Jsem milující bytost - Kristus - cvičení
21:47 Relaxační hudba
21:55 ZávěrZdroj: http://www.free-planet.eu/radio.html 

Skupina ženských probouzečů je tu

Dnes v 20:17 | Gaudencia |  Ženská síla


SKUPINA ŽENSKÝCH PROBOUZEČŮ JE TUExistuje Skupina Žen, které nyní přichází jako velká Síla, se kterou se dá počítat.

Ženy, které jsou žádány aby byly součástí tohoto hnutí odpovídaly po mnoho let na vnitřní volání. To co mají tyto ženy společné, je hluboká touha připomenout lidstvu co bylo ztraceno - závazek Božské Matce a všem Jejím Silám léčení, milosrdenství, soucítění, důvěra, intuitivní vědění a v srdci ukotvené vědomí.

V tomto Plánu bude každá žena hrát jedinečnou roli, ale všechny sdílí společné téma ohledně toho, co musí vložit do vědomí naší planety.

Přeměňující síla ženy která je v kontaktu se svou božskou esencí (podstatou) je něco, co nemůže být déle odmítáno a popíráno. Ženy po celém světě si vybraly zrodit se do této konkrétní doby - aby opět riskovaly své srdce - a aby přinesly tolik potřebné, nutné léčení planetě v krizi.

Každá žena která podepsala tuto posvátnou smlouvu (přinést vlastní léčivé kódy ženské síly zpět do plného vědomí na zemi) prochází důležitým procesem a musí ustát vše, co znovu konfrontuje hlubokou odolnost k Bohyni a všemu co Představuje.

Ach ano, tato Žena si velmi brzy ve svém "znovu- probuzení" uvědomuje.....

Nemají mě tu rádi. Má síla je děsí. Když jsem tu byla naposledy, utlumila jsem svou pravdu abych nepřitahovala pozornost k tomu, kdo opravdu jsem. Rychle jsem pochopila, že má posvátná energie nebyla na této planetě žádoucí. Uvědomila jsem si, že nepohodlně působila na druhé - odrážela jim moc pravdy o sobě samých, způsobila jim podívat se na sebe do zrcadla a nechala vyvstat všechny jejich Stíny moc rychle.

Ach ano, tato žena si pamatuje.

Rozhodla jsem se ve svých inkarnacích tady potlačit své vlastní síly tak, že jsem dovolila abych byla brána jako samozřejmost, bez respektu, úcty a nechala se druhými srážet. Rozhodla jsem se, že bylo moc nebezpečné nechat se vidět ve své kráse a jedinečnosti, tak jsem se schovala uvnitř toxických, síly zbavujících a dokonce zneužívajících vztahů.

Ach ano, tato Žena si vzpomíná - dovolila jsem aby mé tělo, srdce a Duše bylo zneuctěno a zostuzeno jen proto, abych nenarušila status quo. Předstírala jsem, že jsem "nikdo" aby se všechny egocentrické duše kolem mě cítily, že mají kontrolu, že znají všechny odpovědi a mají veškerá řešení.

Ach ano, tato Žena si vzpomíná. Není divu, že jsem se sem nechtěla vrátit.

Před reinkarnací do této reality hovořily všechny tyto ženy s Velkou Bohyní. Připomněla jim, že jejich Duše jsou nejsilnější, které ve Vesmíru existují. Připomněla jim, že bez jejich Lásky, bez jejich Léčivé Přítomnosti, bez jejich Záře a schopnosti Vidět Skrze Závoj Iluze ..... by Země zemřela.

Ženy protestovaly. V každém rozhovoru s Velkou Bohyní propukla každá žena v nekontrolovatelný pláč a třásla se tak, že nemohla mluvit.

Prosím, prosím nenech mě jít zpět. Ne v této době. Ne když vše je tak hutné, nízké, zvrácené a odstrašující. Nenech mě brodit se bahnem a močálem lidstva zakořeněného v egu. Velká Matko, už jen počet uzavřených srdečních čaker je skličující. Nemůžeme znovu vystavit naši psychiku takovým traumatům. Chceme zůstat zde, ve hnězdách, ve Velkých Éterických Chrámech, odpočívat ve Světle. Jsme unaveny.

Ne, řekla Velká Matka s láskou a neoblomně.

Ne, řekla Velká Bohyně s pohledem plným závazku a oddanosti.

Ne, řekl Velký Vesmírný Shakti se srdcem plným víry.

VĚŘÍM VE VÁS.

JSTE SILNÉ ZA HRANICI CHÁPÁNÍ.

MÁTE VŠE CO POTŘEBUJETE.

JSEM STÁLE S VÁMI A NIKDY VÁS NEOPUSTÍM.

Vyšlu k vám své posly až přijde Čas ve vašem pozemském životě k vaší Misi.

V tomto bodě se vše ve vašem Životě změní.

Opět se dotknete smutku, opět se dotknete bolesti, opět se dotknete vzteku, opět se dotknete ztracených Duší které oplakávaly váš odchod.

Ale tentokrát z hlubin sebe samých vynesete Sílu Vést churavé, nemocné lidstvo do zdraví.

Najdete přátele, spolupracovníky, partnery a rodiny duše kteří vám pomohou pokračovat když budou energie příliš hrubé.

Ale nejvíce, ucítíte MÉ SVĚTLO, MŮJ HLAS, MÉ VEDENÍ všude, kde bude třeba.

Na této oslabené planetě nazývané Země provedete velkou transformativní práci a léčení. A ona se opět stane vaším Domovem. Znovu se spojíte s láskou, která je uložena hluboko ve Středu Země a budete provázeni k využití nejefektivnějších léčivých metod.

Nenechte se ovlivňovat strachem vystoupeným z těch, kteří nemohou vystát sílu vašeho Světla.

Vybudíte velké léčení ve všech, kterých se dotknete a jak budete kráčet po své cestě, roznítíte nové probouzení.

Svůj život na Zemi ukončíte tentokrát s úctou, uznáním a slávou. To označí velký okamžik odhodlání vaší Duše ve vás všech. Ti kdo vám ublížili budou předvedeni, aby uděli nápravu a dojde k odpuštění. Toto je důležitá část jejich vlastní karmické cesty. Ti, kteří vás opustili během dob persekuce vás opět vyhledají a znovu se s vámi spojí ve velké lásce a shledání duše.

Potřerbujete slyšet tento vzkaz, protože Skupina Sester, které se zde nyní schází je připravena vyrazit vpřed. Nové pokyny přichází od Velké Matky každý den.

Jak Skupina Nosičů Ženského Světla nyní obkličuje Zemi svou Láskou, dochází k velkému propojení.

Vrátily se - jak slíbily - a splní svou povinnost.

Připravte se na to, že ticho bude přerušeno až tisíce a tisíce Spirituálních Žen pozvedne své hlasy.

To již bylo rozhodnuto.


Autor článku : Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/skupina-zenskych-probouz…

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky

Pád Atlantské karmy, starých vztahů. Božské manželství.

Pondělí v 12:34 | Gaudencia |  Ostatní + Podrubriky (dřívější rubriky)


Pád Atlantské karmy, starých vztahů. Božské Manželství.
Milovaní,

Trecena Etznab nás doslova odřízla od pozůstatků Atlantské karmy. Kolaps starých časových os je docela rachot. Jemnější snímání energetických polí je klíčem k uvědomování si portálů a kolapsu staré energetiky. Mnoho věcí mě překvapí, až když vyskočí. Změny mohou být šokující. Všechno, co odolává změně, nemůže být součástí Nového, protože je zde inherentní frekvenční nesoulad. Toto čištění je přirozené. Ne každý, kdo nyní neudrží tempo, odejde z fyzického těla, ačkoliv existují disharmonické vibrace. K dispozici jsou paralelní reality, které spolu koexistují. V těchto realitách jsou lidé na různých úrovních, někteří spí. Provádí se přeuspořádání. Každý má svobodnou vůli být součástí cesty do 5D či nikoliv. Láska je milující, laskavá, soucitná a také velmi zodpovědná a nekompromisní. Zdroj i Gaia dávají každému dostatek času. Tento rok je obrovskou příležitostí plně integrovat na planetě 5D.

Jakékoliv vztahy, které nejsou založeny na energetické burze brát/dávat, se rozpadají. Často dáváme tolik životní síly situacím a lidem s nadějí. Je čas ukončit na Zemi tyto vzorce a energetické investice lidem, kteří jsou ad nauseam zacyklení nebo se bojí vzestoupit. Ačkoliv se pohybujeme v bezpodmínečnosti, neznamená to tolerovat formy chování, které neodpovídají Etice 5D. Nemáme zájem ztrácet životní sílu a být vyčerpaní z toho, že se někteří bojí vzít zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Naše přítomnost zde vyžaduje plnou životní sílu. Není naší povinností dělat věci, které od nás někdo očekává. Není naším úkolem vytvářet větší a větší Lásku. Děláme to nejlepší ve službě lidstvu, a to znamená dost často říci NE energetickému vydírání. Naší povinností je udržovat klid, rovnováhu, ukazovat cestu, tvořit a svítit.

Každý Vzestupující se musí zbavit projevu strachu, aby se mohl odpojit od starého paradigma. Pokud stále žijete ve svazku s entitou zvanou strach, uvízli jste v minulosti. Fotonické frekvence zatřesou s každým, kdo se ještě neprobudil z posuzování. Je geniální uvědomit si, že součástí vašeho Vzestupu žádné strachy být nemusí. Máte svobodnou vůli milostivě odmítnout jakékoliv nesmysly na další cestě. Je to divoce tvůrčí proces využívající symboly a kódy Světelného jazyka. Jakmile se vzdáte plánování, život je mnohem jednodušší. Jednoduchost je urychlovačem cesty do 5D.

Zatímco někteří jsou otevřeni grandióznímu Světlu ve svém srdečním centru, jiní jej dusí svým vytvářením. Součástí Vzestupu je mnoho fyzických a psychických pocitů, to je normální, není třeba opakovat, jak důležité je udržet si jasnost a odpočívat. Zvládáme Universální Zákony ve fyzickém těle! Je to velmi unikátní proces. Jakmile jste sladěni se životem bez Závoje, život vás baví.

My Vzestoupení (5D), zažíváme konzistentní Nulový bod Božskosti. Je to tak krásné sdílet Nový svět. Gatekepeers nemají právo udělovat nebo odepřít přístup do 5D. Naším úkolem je udržovat pohyb dopředu, proto jsme tu. Každá jsme Zdroj pracující samostatně, spolupráce existuje v každém případě.

Je zde mnoho lidí, kteří ukazují cestu pravým srdcem, mají neuvěřitelnou vytrvalost a trpělivost. Jejich vnitřní práce odhaluje jejich Mistrovství. Mistrovská cesta zahrnuje transformaci fyzikálně-kreativní čili vývoj formy a Vědomí. Mnoho lidí nese kódy Světla mimo jakékoliv technologie Atlantidy.

Vstoupili jsme do paradigma hojnosti. Šablona hojnosti je velmi jednoduchá. Prvním klíčem k úspěchu je být otevřený s čistým srdcem, žádné očekávání. Druhým klíčem je Láska k tvoření vycházející z životní síly. Tvoříme svobodně a bez podmínek. Lidstvo se musí zbavit paradigma nezasloužím-si, které je tak silně zakódováno v Kolektivním Vědomí. Jsme tu, abychom toto povědomí rozpustili. Mnozí aktuálně pracujeme na zboření kolektivního vzorce PŘEŽÍVÁNÍ a Vědomí CHUDOBY. Toto je součástí zvládnutí další cesty každého, aby mohl vzestoupit, protože to znamená osvobození. Prostor pro vytváření je hluboké vnitřní ticho. Je to tichá píseň Lásky v srdci. Nikdy nejsme unaveni z opakujícího refrénu a stereotypu Lásky. Takové srdce je také slyšet nejvíce. Je zde mnoho duchovních učitelů, kteří nejsou obeznámeni se zákonem výměny - dávání/přijímání. Ovlivňují Celek a nemají ani ponětí o pravé povaze hojnosti.

Mnozí duchovní lidé se modlí za zlepšení, ale stále žijí pohodlně ve starém paradigmatu. Mnozí chtějí změny, ale bojí se tyto změny realizovat v běžném životě každý den. Mnozí si stěžují a nemají zájem znát význam bezpodmínečné Lásky. Věřte, že tohle vám nebude fungovat věčně. Jsou tu lidé, kteří nemají hluboké znalosti o duchovních vědách, přesto dělají vše proto, aby opustili otrocký systém, úspěšně v rámci pomoci lidstvu a planetě. Těch, kteří jsou opravdu připraveni posunout se, není moc a těch kteří bezvýhradně slouží dobru, je ještě méně. Abychom mohli poznat, jaké je to žít v Rajské Zahradě, musíme přestat odkládat věci a čekat, až bude vhodnější den.


14.2. jsme vstoupili do Portálu Lásky, do pravé podstaty vyrovnání
Ženských a Mužských energií. V momentě, kdy spolu dvě Duše zarezonují, zůstává každý samostatně vyvíjejícím se jedincem. Všechny vztahy, které byly založeny na oddělenosti nás naučily více milovat. Ti, kteří jsou připraveni vstoupit do vztahu, mohou být obdarováni setkáním, a to vždy v pravém načasování. Toto Božské Manželství dvou vysoce uvědomělých Bytostí je založeno na rovnocennosti Královny a Krále. Božské vztahy jsou založeny na integritě, respektu a vlastní vnitřní autoritě. Takové vztahy jsou vnímány spíše jako Božské než romantické. Skutečná Královna a skutečný Král jsou duše Královského Rodu, chtějí být vysoce oddáni jeden druhému. Jak se to uskuteční? Pobytem v souladu s Vyššími ideály. Dělat správné věci ze správných důvodů se vzájemnou úctou (etika vyšších dimenzionálních úrovní).

Dostávám čas na odpočinek, bavit se a věnovat tvoření, dělat něco, co nám připomíná krásu. Úkolem těch, kteří vedou lidskou rasu Domů, není generovat únavu do Kolektivního Vědomí. Je čas na krátkou dovolenou v souladu s naším Božským vedením tohoto procesu Vzestupu a tím se připravit na další změny v březnu a dubnu.

Do 28.2. je moje emailová schránka v režimu OFFLINE. Sjednané služby budou odbaveny. Příchozí emaily zodpovězeny během března. Dostávám mnoho emailů, prosím zvažte některé vaše otázky, jsem si jistá, že mnoho odpovědí najdete v každodenních Mayských Zprávách, také zpětně. Nezapojujte mě do vašich aktivit.

Pojďme se přesunout do nové kapitoly, která je k dispozici pro všechny, kteří mají otevřené srdce a chtějí být svědky zázraků, které se na Zemi nikdy neuskutečnily. Žehnám Vám a Miluji tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka


Zdroj: Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com

 


PCH: Společné dálkové meditace na ochranu a harmonizaci Evropy

15. února 2017 v 11:17 | Gaudencia |  PCH FREE PLANET MeditaceSpolečné dálkové meditace na ochranu a harmonizaci Evropy
My, Evropané jsme stále více mnoha způsoby zpracováváni tak, abychom byli co nejvíce apatičtí a dovolili těm, kteří do Evropy přicházejí, usídlují se zde a množí, ale lidskost a evropskou kulturu nenávidí, aby se stali rozhodujícím nástrojem k zničení Evropy zevnitř. Evropa je poslední garancí lidskosti a pozitivní evoluce na planetě Zemi. Toto je též názor jihoamerických šamanů - že nadcházejících několik let je velice významnou dobou, která určí, jakým směrem se bude ubírat vývoj lidstva během dalších několika staletí. Můžeme si představit lidstvo jako vlak, který se pohybuje po kolejích.

V současné době se hraje o "přehození výhybky" - tedy události, ke kterým nyní na Zemi dojde, určí podobu budoucnosti na velmi dlouhou dobu.

Jsme duše, které načasovaly svůj vstup do lidské hry tak, aby mohly být právě teď, ve zcela klíčovém období lidských dějin, aktivními účastníky tohoto dramatu.

Byť se nezasvěcenému může zdát, že v současnosti se nic tak významného neděje, evoluce lidstva skutečně dospěla do zlomové fáze a právě teď je naprosto jedinečná příležitost k významným společenským, ekonomickým a globálním změnám lidské civilizace.

My - vtělené duše - surfujeme na dějinných evolučních vlnách. Vlna, která se právě zvedla, je jedinečná - nenechme si ji ujít. Pokud ubráníme Evropu, můžeme ji zvednout vysoko do světla - a spolu s ní celou planetu.

Doporučujeme:

1. Zaměřit se v duchu na to, aby léčivá a harmonizující energie (očistné světlo, láska) prostoupila každým člověkem, který se snaží narušit evropské pole fanatickou agresí a nenávistí k evropské kultuře, civilizaci a lidskosti.

2. Nechat tuto energii prostoupit každým Evropanem, ať mocně aktivizuje jeho srdeční centrum a také solar, neboť Evropany je třeba probudit z letargie a nevědomí.

3. Žádat o pomoc celé Bytí, celý vesmír a univerzální vědomí, aby poskytly Evropě a celé této planetě v těchto kritických letech maximální možnou ochranu a pomoc.

Společné myšlenkové působení na realitu není nějaký "esoterický nesmysl". Schopnost kolektivního vědomí měnit to, co nazýváme hmotnou realitou, je fakt dokázaný již mnoha vědeckými experimenty. Niels Bohr (držitel Nobelovy ceny a otec kvantové fyziky): "Všechno, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné není."

Během meditací lze použít nahrávky Léčení planety Země, meditovat sami podle sebe, nebo se připojit ke středečním meditacím na internetovém rádiu free-planet.eu Můžete se k nám přidat a meditovat s námi! Každou středu v 17:30 a ve 20:00

Internetové rádio FREE-PLANET.


http://free-planet.eu/radio.html


Meditace na harmonizaci a posílení Evropanů a celého území Evropy.

https://www.youtube.com/watch?v=c4eH3nVHecY&t=3sZdroj:http://petr-chobot.eu/cs/spolecne-dalkove-meditace-na-ochranu-a-harmonizaci-evropy-14/b/

Valentýnův Amor ♥ 2017

13. února 2017 v 22:02 | Gaudencia |  Ostatní + Podrubriky (dřívější rubriky)
Milí přátelé,

Zítra je sv. Valentýn a celý dnešní den mi zněla v mysli píseň Amor, Amor, Amor, odkud se vzala, ví snad jen "Amor" sám, neb tuto skladbu jsem naposledy slyšela před desítkami let... prohledala jsem celý youtube, ale nejblíže se jí podobala jak swingovou svižností, tak interpretací ta od Jiřího Štědroně (viz. link)... tak krásného Valentýna všem ♥

S láskou Raduza - Gaudencia ♥


https://www.youtube.com/watch?v=zkdBDyBO4S0
Amor

V římské mytologii byl Amor, /Kupid/, bohem erotické lásky. V populární kultuře se většinou zpodobňuje, jak střílí z luku, aby v zasaženém člověku probudil lásku. Má sice podobu malého andílka, ale nepojí se k žádnému náboženství.


Don Sergio obdržel v Peru nejvyšší národní Zlatou cenu roku 2016

13. února 2017 v 2:15 | Gaudencia |  Don Sergio/Peru/Andy


Milí přátelé,

mám pro Vás radostnou zprávu: Don Sergio získal v Peru nejvyšší uznání za svou kariéru duchovního mistra v andském světonázoru, v andské kultuře, v andské medicíně, Quechua.

Dne 28.1.2017 byla Donu Sergiovi udělena v Peru nejvyšší národní zlatá cena roku 2016 jako uznání za jeho celoživotní úsilí a nepolevující přínos pro hospodářský, sociální, kulturní, vzdělávací, turistický, obchodní, gastronomický, umělecký, novinářský, profesionální a sportovní vývoj.
Rovněž za podporu, upevnění, řádného vedení a rozvoj Ancash regionu a země Peru.

Don Sergio převzal v Peru nejvyšší národní zlatou cenu roku 2016 a byl nazván mezinárodním velvyslancem Andské antropologie, Quechua, Chavínu, regionu Ancash a země Peru.


Miluška DejmkováZdroj: Facebook Miluška Dejmková
a FB Příznivci Petra Chobota - Kmen posvátného BoiohaemaSrdečně gratulujeme ♥

a těšíme se na jeho červnovou návštěvu České republiky a léčebný, meditační a aktivační maraton... v tandemu s Petrem Chobotem a jeho týmem. Smějící se

(ODKAZ) SUPERROZHOVOR s mluvčí Galaktické rady s Veronikou Mihálkovou

12. února 2017 v 4:37 | Gaudencia |  Světelná/é bytost/i


(ODKAZ) SUPERROZHOVOR s mluvčí Galaktické rady s Veronikou Mihálkovou
Video viz. link:


http://cestyksobe.cz/superrozhovor-s-mluvci-galakticke-rady-s-veronikou-mihalkovou/16525


10.-11.2.2017 Úplněk a zatmění měsíce ve Lvu

11. února 2017 v 20:12 | Gaudencia |  Roky/LP

10. - 11. ÚNORA 2017, ÚPLNĚK A ZATMĚNÍ MĚSÍCE VE LVU
10. - 11. února 2017, Úplněk a Zatmění Měsíce ve Lvu představuje otevření nového portálu a počáteční bod do energií 2017.
Zatmění se chovají jako brány do jiných energetických cest a jsou dostatečně silné aby transformovaly, pozvedly a změnily směr toku života.

Poslední zatmění bylo v září 2016 a únorové zatmění bude znamenat konec jakékoliv energii, která byla v tomto období ve varu. Toto dokončení bude dláždit cestu pro nový začátek, který přijde na konci měsíce při Novém Měsíčním Slunečním Zatmění.

Zatmění Měsíce bylo v astrologii vždy vnímáno jako hluboce transformativní období, které může přinést náhlou intenzivní změnu. Zatímco je to tak, Zatmění má ještě jednu stránku, na kterou je dobré pamatovat.

Zatmění jsou jako kosmická pomocná ruka Vesmíru. Představte si energii Zatmění jako Vesmírnou ruku, která sáhne dolů z nebe a přesune vás na místo, na kterém máte být.

Toto místo nemusí být místem na kterém si přejete být nebo kde jste si nemysleli že skončíte, ale je rozhodně místem, kde být potřebujete.

Zatmění jsou dobrá v tom, že můžete věřit směru, kterým vás vedou. Přináší téměř osudové události, které jsou součástí vesmírného plánu a napsané právě pro vás.

Díky faktu, že Měsíc vytváří s druhými planetami posvátný vzorec pentagramu, zpečeťuje tím ve hvězdách napsaný plán pro toto únorové měsíční zatmění.

Pro hvězdná tělesa je velmi těžké uspořádat se do tvaru pentagramu nebo hvězdy, ale toto uspořádání poukazuje na hodně štěstí, harmonie a Božských synchronicit.

Popravdě, cokoliv k vám přichází kolem tohoto Zatmění bude s největší pravděpodobností velmi rychle vyřešeno a šance budou s nějvětší pravděpodobností padat do vašeho klína.

Energie tohoto zatmění je pocitově velmi osudová a osvícená, skoro jakoby Vesmír vyžadoval vaši pozornost v konkrétní oblasti vašeho života a z konkrétního důvodu.

Toto Zatmění spadá do znamení Lva a vyskytne se zde i ohnivý element. Tato energie pomůže věci popotlačit, ale také vyprovokuje nečekané konce.

Pokud něco musí z vašeho života odejít, pokud se něco musí ukončit, toto Zatmění dá kola do pohybu.

2016 byl rokem konců. Konce jsou nezbytné pro uvolnění cesty pro nové a toto Zatmění Měsíce je jako finální čistka 2016.

Cokoliv co potřebujete propustit, jakékoliv potřebujete uskutečnit změny, toto Zatmění zajistí, aby se tak stalo.

Úplněk ve Lvu je silým Zatměním, ale je také Zatměním extrémně magickým a ochranným. Změna nastane a každopádně to bude změna k lepšímu.

Energie tohoto Lunárního Zatmění potrvá do září 2017 a otevře novou bránu energie, která je produktivní, aktivní a pozitivní.

Lev představuje Krále džungle, proto je pravděpodobné, že energie tohoto Zatmění vám dovolí vstát a stát se vlastníky svého života, abyste se mohli stát Královnou nebo Králem vaší vlastní džungle.
Zkuste přetvořit a zůstaňte otevření všemu, co vyplave během tohoto Zatmění na povrch.

Zatmění jsou silnými učiteli a jsou jakýmsi přímým voláním z Vesmíru ohledně toho, co potřebujeme propustit ze svých životů a co do nich ptřebujeme přinést.

Formace Pentagramu tohoto únorového Zatmění zajistí, že naše životy budou postaveny do dokonalé harmonie a symetrie. Také zajistí, abychom měli nástroje které potřebujeme pro to, abychom se pohli vpřed do 2017 sebejistě a s čerstvým pohledem.

Toto Zatmění je označováno jako první pro tento rok a bude velmi silnou a kouzelnou provázecí silou. Důvěřujte všemu co se rozvine a věřte, že se vše děje pro mnohem vyšší záměr, věřte, že cokoliv se objeví bylo napsáno ve hvězdách.


Tanaaz Chubb
www.foreverconscious.com


Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.


Přichází ohromná frekvenční změna - zpráva o Kolektivním Ženském posunu

11. února 2017 v 17:54 | Gaudencia |  Ženská síla
PŘICHÁZÍ OHROMNÁ FREKVENČNÍ ZMĚNA - ZPRÁVA O KOLEKTIVNÍM ŽENSKÉM POSUNUKolektivní Ženské Srdce potřebuje v tento moment ohromnou citlivost, podporu, péči a výživu.

Kolektivní Posvátné Ženství je úžasný oceán vědomí, který právě prochází radikálními posuny ve frekvenci.

Kolektivní Posvátné Ženské Světlo je spirituální esence (podstata), která byla potlačována, vyhoštěna a podceňována po tisíce let.

Tato Světelná Síla - Božské Ženské Srdce - je nyní v hlubokém procesu přenastavování Svého Já v Zemském vibračním poli. Také přináší velmi hluboké a silné "kódy" posvátné ženské moudrosti, které byly celé věky bezpečně uloženy v jádře této planety.

Mnozí označují tento posun jako "vzestup nebo znovu-probuzení Bohyně". Mnoho Duší, které mají karmické povinnosti a posvátné smlouvy být součástí tohoto živoucího přerodu vědomí a oddanosti "Jí", již byly kontaktovány Duchem - a bylo jim zároveň předáno jejich poslání. Mnoho dalších bude v nadcházející době kontaktováno.

Vztahy všeho druhu budou radikálně změněny, aby mohlo být Vědomí Bohyně znovu-vysázeno a mohlo znovu narůstat v globálním měřítku.

To je proto, že se mnoho Duší potřebuje opět setkat a vzájemně si pomoci vzpomenout na svou vlastní Přirozenost a svůj slib oddanosti daný Velké Bohyni před dávnými věky.

Také mají jeden ve druhém roznítit energetické kódy a vibrační přeměny (spirituální probouzení). K tomu automaticky dochází když se setkají ve fyzickém světě a pokračují v ovlivňování jeden druhého energeticky v multidimezionální jedince.

Proto se mnoho z vás znovu-spojilo s lidmi, se kterými velmi hluboce rezonujete na intuitivní a vnitřní úrovni. Chcete být s těmito lidmi - někdy jste hladoví po společnosti těchto lidí, protože jsou naprogramovaní k pochopení vaší buněčné přirozenosti a toho, do čeho se máte rozvinout.

Také mají hluboký a trvající závazek sloužit a oživit Posvátné Ženské Vědomí. A to do sebe perfektně zapadá s vaší Božskou Smlouvou - vytvořenou v přítomnosti Nejsvatější Vibrace Lásky, která existuje.

Musíte být s těmito lidmi. Pro postup na vaší Cestě není jiná alternativa. Pokoušet se aby věci fungovaly s těmi, kdo nejsou částí tohoto Plánu je tah proti Proudu - a výsledky nebudou sloužit vašemu Nejvyššímu Dobru.

Nyní odbočíme z našeho původního záměru.....přáli jsme si objasnit, že všichni kdo nesou Šablony Svatého Ženského Probouzení - předané ve Starých Pradávných Chrámech.... Mocnou Isis, Fenomenální Kali, Chytrou a Odvážnou Lilith, Hluboce Soucitnou Marií, Divokou a Svobodnou Máří Magdalénou..a mnoha dalšími.....všichni z VÁS, vázáni těmito SMLOUVAMI dokončit vaše poslání zatímco žijete tento pozemský život....nyní velmi potřebujete hodně sebe-péče, sebe-vyživení a pochopení, že V TENTO MOMENT POVSTÁVÁTE DO NOVÉHO PARADIGMATU.

Nyní je dostupná celá nová frekvence Ženského Světla. To proto, že tolik Světlonošů Ženské Pochodně pilně pracovali po celé planetě na otevření velmi pradávných Ženských Čaker. Tato práce přinesla hluboký výsledek.

NOSITELÉ ŽENSKÝCH SVĚTELNÝCH KÓDŮ, mluvíme k VÁM.

Naslouchejte nám. Najednou se můžete cítit unavení, vyčerpaní, vibračně mimo synchronizaci, deprimovaní, plni nízkých emocí, vyhořelí. Můžete mít pocit, že už nedokážete v této Pozemské sféře déle pokračovat. Tyto pocity jsou indikátorem, že se opravdu uzavírá jedna kapitola existence.

Formuje se nová, mnohem vyšší frekvence.

Nebude dlouho trvat a toto nové Světelné paradigma, tento NOVÝ rámec Světla, toto jedinečné místo Ženské Energie....bude naprosto ucelené a připravené k tomu, aby se do něho mohlo vstoupit.

Až bude ucelené a vy se do něho přesunete zjistíte, že vše zapadá na své místo a je téměř okamžitě vytvořeno VELMI, VELMI NOVĚ. Přes noc. Můžete být zaskočeni, překvapeni nebo dokonce šokováni tím, jak se budou vlákna vaší existence vetkávat do zcela NOVÉ a uceleně jemně vyladěné, povznesené božské dokonalosti.

Nyní je čas na velké znovu-začlenění a velkou přestavbu. Stále opakujeme, znovu a znovu, že staré systémy a vztahy které neslouží Bohyni budou Kali Ma odstraněny a zničeny.

Buďte si vědomí, že vaše vnitřní emoční, mentální a fyzické stavy mohou vypadat jako velmi křehké a citlivé. Toto je přímý výsledek přeměny do VŠECH NOVÝCH VĚCÍ a Nové Roviny Ženského Vědomí, která byla právě znovu-zrozena.

Velmi hluboce a řádně o Sebe pečujte. Vykonáváte Posvátné Úkoly, které převažují vše, čeho může být dosaženo pouhou činností ve 3D a motivací nižší mysli.

Tato Práce kde asistujete Velkému Znovu-Zrození které zvěstujete vás odmění tak, jak si nedokážete ani představit.

Mějte víru v tento přechodný proces vylaďování. Můžete cítit že padáte, že se rozpadáte nebo vám nezbývá žádná energie. Připravujete se na radikální posun, který vám svou elegancí vyrazí dech.

Jsme vždy tu.Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu , www.martinachristova.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/prichazi-ohromna-frekven…
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky


Hysterektomie z pohledu emocí, ženského kolektivního vědomí a rodových vzorců

7. února 2017 v 16:51 | Gaudencia |  Ženská síla
HYSTEREKTOMIE Z POHLEDU EMOCÍ, ŽENSKÉHO KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ A RODOVÝCH VZORCŮMilé ženy, dnes je všeobecně známo, že se ženská energie neoblomně hlásí ke svému právoplatnému místu a uznání na této planetě. Pro nás pro všechny je integrace, pochopení a práce s ženskou energií procesem, kdy ji znovu-poznáváme, znovu-přijímáme a znovu se rozpomínáme jak s ní účinně a konstruktivně zacházet. Abychom jí vyčistily cestu do jejího plného rozkvětu, je třeba zvědomovat a přenastavovat emoční a mentální vzorce a přesvědčení, která po tisíciletí kolovaly v kolektivním vědomí lidstva a kolektivním vědomí žen.
Martina Christová /Taunia Atiriamin/

Emoce:
Můžete mít pocit že už nemáte to co je třeba abyste byla úspěšná a nezávislá ženská osoba. Potlačila jste jedinečnost své ženskosti a cítíte, že není bezpečné být ve společnosti silnou ženou.

Mohla jste žít život, který se točil kolem zabezpečování potřeb druhých. Nevyhnutelně jste potlačila svou vášeň a kreativitu kvůli potřebám druhých. Za vašimi cíli již déle není vášeň a motivace. Dala jste druhým tolik, že vám zůstal jen velmi malý nebo téměř žádný zdroj lásky nebo energie, ze které byste mohla čerpat vášeň, energii a kreativitu.

Vaše ženské kvality již déle nejsou třeba a proto se cítíte odmítnuta svou rodinou a společností.

Vstupujete do nové fáze sebe-objevování, která ovlivní vaši roli v životě. Budete vytvářet nové, silné a intimní vztahy. Tato fáze je celá o znovu-objevování sebe samé , kde propouštíte pocity potlačenosti a soustředíte se na pocit své důležitosti. Je čas začít opouštět staré a stagnující ženské kolektivní vědomí, které vás "táhne zpět". Toto kolektivní vědomí obsahuje sebe-sabotující, sebe-odsuzující pocity napadení, odmítnutí vlivnými ženami a neschopnost být úspěšná jako žena.

Také zahrnuje pocit opuštěnosti, lpění na starých bolestech, křivdách a stísněnostech, které vám již neslouží.

Váš životní styl a staré rutiny jakoby přetvářely sebe-sabotující vzorce, které potřebují být zpracovány. Na horizontu se objevuje nový způsob myšlení, cítění a prožívání života. Staré bolesti a zklamání od vaší matky mohou být zpracovány a odpuštěny. V této přeměně neexistuje místo pro staré trpkosti.

Klíčové body:

* Kdo nebo co ve vás vzbudilo pocit studu že jste žena?

* Cítíte, že musíte sestoupit z role silné postavy a předat ji někomu, kdo je mladší? Jaký to u vás vzbuzuje pocit? Co vás brzdí od od získání zpět své síly?

* Co potřebujete abyste se cítila krásná, milovaná, respektovaná a důležitá?

* Kdo zneužil vaše ženské kvality? Byla jste šikanována, utlačována, zneužívána, nespravedlivě potrestána, nebo odmítnuta se záměrem potrestání vlivnými lidmi? Prozkoumejte všechny části těchto traumat a vzorců, které byly také v předchozí linii jako je vztah vaší matky se svou matkou.

* Jakou důležitou věc jste vzdaly? Proč? Prozkoumejte trauma, které mohlo způsobit vaše pocity bezmoci a oběti. Prozkoumejte zodpovědnoti, témata a staré křivdy, které vás nutí držet se zpět.

* Trauma z odmítnutí. Kým? Prozkoumejte prenatalní období. Přála si vaše matka těhotenství?

* Prozkoumejte vztah se svou matkou. Prozkoumejte opuštěnost, odmítnutí, zneužití, odpor, kontrolu nebo trauma z pocitu být chycena v pasti.

* Prozkoumejte vztah se svým otcem. Prozkoumejte opuštěnost, oodmítnutí, zneužití, odpor, kontrolu nebo trauma z pocitu být chycena v pasti. Jak jste se cítila ohledně svého otce? Jaké pocity u něho vzbuzovala jeho vlastní matka? Prozkoumejte rodovou linii.

* Co vás drží od toho, abyste opět byla kreativní? Co se stalo? Jaké to u vás způsobilo pocity?

* Co ve svém životě sabotujete? Jak vás to udržuje v bezpečí - vvyhýbat se tomu nebo to sabotovat? Co by se stalo, kdyby sebe-sabotáž skončila? Čeho se bojíte? Co byste musely dělat čemu jste se vyhýbaly?

* Předci - ženy, které se cítily zatížené svými zodpovědmostmi jako ženy. Nebylo bezpečné být ženou. Ženy v rodové linii mohly být zneužívány pro sexuální pobavení. Mohly přijít o dítě, což znamenalo velké trauma, se kterým se nikdy nevypořádaly.

Zdroj: Evette Rose


Překlad: Martina Christová /Taunia Atiriamin/
Intuitivní psychologie a léčba
www.martinachristova.eu, www.slunecnabrana.eu

http://martinachristova.blogspot.cz/2017/02/hysterektomie-z-pohledu-emoci-zenskeho.html?view=magazine#!/2017/02/hysterektomie-z-pohledu-emoci-zenskeho.html

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Kam dál